Planlægning af arbejdstid

Din arbejdsgiver kan tilrettelægge dine vagter, så længe der tages hensyn til lovgivning og arbejdstidsaftaler. Vær opmærksom på, at din arbejdstidsaftale kan være suppleret med en lokalaftale der er aftalt lokalt med din arbejdsplads.

Normtid

Der kan i din arbejdstidsaftale være fastsat en såkaldt opgørelsesperiode eller normperiode. Normperiodens længde kan også være aftalt lokalt mellem din tillidsrepræsentant og arbejdspladsen. Normperioden er en periode på et bestemt antal uger helt op til et år, som ledelsen planlægger dine vagter efter, og som skal stemme med gennemsnitlig 37 timer om ugen for en fuldtidsansat. 

  • Du skal kende din normperiodes længde. Det vil sige, at du har krav på at vide, hvornår normperioden begynder og slutter.

  • Det er din leders ansvar at planlægge, så timerne går op ved opgørelses- eller normperiodens afslutning.

  • Hvis du har arbejdet færre timer end du skal, har du fået fri med løn, de kan ikke overføres til den næste normperiode.

  • Overtimer skal du efter normperiodens udløb have udbetalt som overarbejde eller merarbejde.

  • Din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening kan have aftale en såkaldt fleksordning, hvor der kan overføres et antal plus- eller minustimer til næste normperiode. Spørg, hvis du er i tvivl, om det gælder for dig.

Varsling af ændret arbejdstid

Der er stor forskel på, hvilke regler din arbejdsgiver skal overholde i forhold til vagtplaner, og om du har ret til varsling af ændret arbejdstid.

  • I visse overenskomster er der ikke aftalt, at du har ret til en vagtplan. Du skal derfor tjekke din arbejdstidsaftale, om du har ret til et bestemt varsel, hvis din arbejdstid bliver ændret.

  • Hvis du har ret til en vagtplan, fremgår det af din arbejdstidsaftale. Her fremgår det også, hvornår du har krav på at få den udleveret, og hvilke tillæg, du har ret til, hvis din leder ændrer i den.

Hvor mange timer må man arbejde i træk?

Det er din arbejdsgivers ledelsesret at planlægge længden af din arbejdsdag, så længe reglerne i din arbejdstidsaftale overholdes.

  • Det fremgår af din arbejdstidsaftale i overenskomsten, hvor lange vagter du må have. I regioner er det typisk op til 12 timer, i kommuner og private virksomheder 10 timer. Husk at spørge din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, om der er indgået en lokal aftale med din arbejdsplads, for så kan reglerne for, hvor mange timer du må arbejde om dagen være nogle andre.

  • Hvis du har lange vagter, er det vigtigt, at du holder øje med, at du som udgangspunkt har ret til 11 timers hvile, inden du møder på arbejdet igen. Der kan være aftalt kortere hviletid med din arbejdsgiver. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, om det gælder for dig.

 

Bliv medlem af FOA

Der er mange arbejdstidsregler at holde styr på. Vi er eksperter på dine rettigheder i forhold til fx vagtplanlægning, overarbejde og tillæg, så lad os hjælpe dig.