Helligdage, FO-dage og søgnehelligdage

Du har ret til tillæg på helligdage. Det gælder også for helligdage, der falder på hverdage, såkaldte søgnehelligdage, og du har måske også ret til fri på særlige fridage. Arbejder du på en døgndækket arbejdsplads på offentlig overenskomst, har du ret til frihed på et andet tidspunkt, hvis du har vagten på selve søgnehelligdagen. 

Du finder en oversigt over helligdage, søgnehelligdage og særlige fridage, du er omfattet af, i din arbejdstidsaftale eller din overenskomst, hvor dine tillæg også fremgår. 

Hvad er søgnehelligdage og FO-dage?

Søgnehelligdage er helligdage med ret til frihed, f.eks. Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag*, 2. pinsedag, Juleaften (fra dagtjenestens start – altså ikke nattevagter), 1. Juledag, 2. juledag og Nytårsdag. 

FO står for ”Frihed i henhold til overenskomst” og kaldes også søgnehelligdagsfrihed. FO-dage skal sikre, at de ansatte, der arbejder på et døgndækket område, får lige så meget frihed som ansatte, der ikke arbejder på et døgndækket område. 

Hvis en helligdag falder på en søndag, udløser den ikke nedskrivning og FO-frihed, men honorering for søndagsarbejde. Er man på arbejde på en søgnehelligdag og får søndagstillæg, bliver det ikke nødvendigvis udbetalt. Det kan også gå til afspadsering.

*2023 var sidste år med Store Bededag som søgnehelligdag grundet regeringens afskaffelse, som gælder fra 2024. Læs mere her

Bliv medlem af FOA

Der er mange arbejdstidsregler at holde styr på. Vi er eksperter på dine rettigheder i forhold til fx vagtplanlægning, overarbejde og tillæg, så lad os hjælpe dig.