Helligdage, FO-dage og søgnehelligdage

Du har ret til tillæg på helligdage. Det gælder også for helligdage, der falder på hverdage, såkaldte søgnehelligdage, og du har måske også ret til fri på særlige fridage. Arbejder du på en døgndækket arbejdsplads på offentlig overenskomst, har du ret til frihed på et andet tidspunkt, hvis du har vagten på selve søgnehelligdagen. 

Dine tillæg på helligdage, søgnehelligdage og særlige fridage fremgår af din arbejdstidsaftale.
Du finder en oversigt over søgnehelligdage og særlige fridage, du er omfattet af, i din overenskomst. 

Hvad er søgnehelligdage og FO-dage

Søgnehelligdage er helligdage med ret til frihed, f.eks. Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag, 2. pinsedag, Juleaften (fra dagtjenestens start – altså ikke nattevagter), 1. Juledag, 2. juledag og Nytårsdag. 

FO står for ”Frihed i henhold til overenskomst” og kaldes også søgnehelligdagsfrihed. FO-dage skal sikre, at de ansatte, der arbejder på et døgndækket område, får lige så meget frihed som ansatte, der ikke arbejder på et døgndækket område. 

Hvis en helligdag falder på en søndag, udløser den ikke nedskrivning og FO-frihed, men honorering for søndagsarbejde.