Særligt til tillidsvalgte

Helligdage, FO-dage og søgnehelligdage

Du har ret til tillæg på helligdage. Det gælder også på helligdage, der falder på hverdage, såkaldte søgnehelligdage, og du har måske også ret til fri på særlige fridage. Arbejder du på en døgndækket arbejdsplads på offentlig overenskomst, har du også ret til frihed, selvom du ikke er den, der har vagten på selve søgnehelligdagen.
 • Dine tillæg på helligdage, søgnehelligdage og særlige fridage fremgår af din arbejdstidsaftale.

 • Du finder en oversigt over søgnehelligdage og særlige fridage, du er omfattet af, i din overenskomst.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  Hvis du arbejder på en døgndækket arbejdsplads, har du ret til frihed efter reglerne for de såkaldte FO-dage.

  • FO står for ”Frihed i henhold til overenskomst” og kaldes også søgnehelligdagsfrihed.

  • I en periode med en FO-dag vil der i din vagtplan være en ekstra frihedsperiode på 35 timer, enten på selve søgnehelligdagen eller en anden dag, end du normalt har i en tilsvarende periode, og du skal have nedskrevet dine normtimer. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

  • Hvis du skal arbejde på en søgnehelligdag, får du søndagstillæg.

  • Helligdage, der falder på en søndag, udløser ikke FO-frihed, men du får udbetalt søndagstillæg.
    
  • Søgnehelligdage er helligdage med ret til frihed. Du kan i din overenskomst finde en oversigt over søgnehelligdage og særlige fridage, der udløser FO-dage. Der kan lokalt være aftalt andre regler, så spørg din tillidsrepræsentant eller i din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst
  • Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er omfattet af en privat overenskomst, og du er i tvivl, om du har ret til fridage eller tillæg, når du arbejder på søgnehelligdage. Det varierer fra overenskomst til overenskomst.