Særligt til tillidsvalgte

Helligdage, FO-dage og søgnehelligdage

Du har ret til tillæg på helligdage. Det gælder også for helligdage, der falder på hverdage, såkaldte søgnehelligdage, og du har måske også ret til fri på særlige fridage. Arbejder du på en døgndækket arbejdsplads på offentlig overenskomst, har du ret til frihed på et andet tidspunkt, hvis du har vagten på selve søgnehelligdagen. 

Dine tillæg på helligdage, søgnehelligdage og særlige fridage fremgår af din arbejdstidsaftale.
Du finder en oversigt over søgnehelligdage og særlige fridage, du er omfattet af, i din overenskomst. 

Hvad er søgnehelligdage og FO-dage

Søgnehelligdage er helligdage med ret til frihed, f.eks. Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag; 2. pinsedag, Juleaften (fra dagtjenestens start – altså ikke nattevagter), 1. Juledag, 2. juledag og Nytårsdag. 

FO står for ”Frihed i henhold til overenskomst” og kaldes også søgnehelligdagsfrihed. FO-dage skal sikre, at de ansatte, der arbejder på et døgndækket område, får lige så meget frihed som ansatte, der ikke arbejder på et døgndækket område. 

Hvis en helligdag falder på en søndag, udløser den ikke nedskrivning og FO-frihed, men honorering for søndagsarbejde.

 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  Hvis du arbejder på en døgndækket arbejdsplads, har du ret til frihed efter reglerne for de såkaldte FO-dage. FO-dage gives for at sikre, at ansatte, der kan blive vagtsat på søgnehelligdage, får den frihed på et andet tidspunkt. 

  • I forbindelse med en søgnehelligdag skal der ske en nedskrivning i   normtiden for alle. Nedskrivningen skal ske i den planlægningsperiode, hvor søgnehelligdagen falder (på KLs område dog senest tre måneder efter). 

  • Normtiden i en planlægningsperiode, hvor der falder én helligdag på en hverdag – en ”søgnedag”, beregnes ved, at medarbejderens ugentlige timetal divideret med 5 (f.eks. 37/5= 7,4 timer) trækkes fra det antal arbejdstimer, der kan planlægges med i en normal planlægningsperiode.

  • I en periode med en søgnehelligdag skal der ud over nedskrivningen af normtid i din arbejdsplan også sikres at du har fri enten på selve søgnehelligdagen eller en anden dag, en FO-dag. Denne dag/frihedsperiode skal have en varighed på minimum 35 timer forstået på den måde, at der skal gå mindst 35 timer, fra du går hjem, til du møder igen.

  • Hvis du skal arbejde på en søgnehelligdag, får du søndagstillæg, nedskrivning og FO-dag på et andet tidspunkt.
    
  • Helligdage, der falder på en søndag, udløser ikke FO-frihed og nedskrivning, men du får udbetalt søndagstillæg hvis du er på arbejdet. 
  • Du kan i din overenskomst finde en oversigt over søgnehelligdage og særlige fridage, der udløser FO-dage. Der kan lokalt være aftalt andre regler, så spørg din tillidsrepræsentant eller i din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er omfattet af en privat overenskomst, og du er i tvivl, om du har ret til fridage eller tillæg, når du arbejder på søgnehelligdage. Det varierer fra overenskomst til overenskomst.