Vejrlig: Regler for sne og snestorm

Vejrlig kan være en gyldig grund til at blive hjemme - men du betaler selv. Det gælder, uanset om du er sneet inde, vejene er spejlglatte eller togene holder stille.

Hvis det er fysisk umuligt at komme frem på grund af vejret, kan det være en god nok grund til at blive hjemme fra arbejde. Men du skal have forsøgt at komme af sted, og du betaler selv for de manglende timer. Det gælder både, hvis du er sneet inde, hvis en snestorm raser eller vejrliget på anden måde afholder dig fra at komme på arbejde. 

Husk at orientere din arbejdsgiver 

Du kan altså ikke blive bortvist fra dit arbejde, hvis vejret fuldstændig forhindrer at komme frem, for eksempel fordi togene ikke kører eller der ligger en meter sne på alle veje. Men du skal under alle omstændigheder hurtigst muligt ringe og orientere din arbejdsgiver om situationen.

Du betaler selv 

Hvis du må opgive at møde på arbejde på grund af vejrlig, betaler du selv for det. Det er medarbejderens eget ansvar at komme på arbejde, og derfor kan arbejdsgiveren trække dig i løn for de timer, du ikke har arbejdet. Det gælder også, selv om kommunen ikke har ryddet vejene eller indstiller den offentlige transport. Og også når politiet fraråder al udkørsel. Det er altså ikke muligt at få "snefri". 

Ofte vil det dog være muligt at aftale med arbejdsgiveren, at du kan afvikle fraværet ved at bruge afspadsering, merarbejde på et senere tidspunkt eller feriedage.


Bliv medlem af FOA

Der er mange arbejdstidsregler at holde styr på. Vi er eksperter på dine rettigheder i forhold til fx vagtplanlægning, overarbejde og tillæg, så lad os hjælpe dig.