Varmefri og arbejde i høj varme

Der er særlige regler for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges på meget varme dage. Men ifølge arbejdsmiljøloven er der ikke mulighed for at få ”varmefri”.

Når du skal arbejde i høj varme, er det arbejdsmiljøloven, der bestemmer rammerne. Ifølge en vejledning fra Arbejdstilsynet skal der tages særlige hensyn, så arbejdet stadig kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I vejledningen hedder det blandt andet, at der skal være passende temperaturer i arbejdet, men at ”passende temperatur” afhænger af arbejdets type. 

Ikke muligt at holde varmefri

Lovgivningen giver ikke mulighed for at holde ”varmefri”. Men hvis lufttemperaturen er over 32 grader ved fysisk arbejde og 35 grader for stillesiddende arbejde, skal du have mulighed for at holde passende pauser. Hvis den relative luftfugtighed samtidig overstiger 60 procent, skal pauserne foregå i lavere temperaturer, for eksempel i et køligere lokale eller udenfor.

Er du i tvivl?

Hvis du har brug for hjælp til at tage de rigtige forholdsregler for arbejde i høj varme, kan du altid spørge din arbejdsmiljørepræsentant, som kan tage emnet op med lederen på din arbejdsplads. Du er også velkommen til at kontakte din lokale FOA-fagforening. 

Find din fagforening

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.