Særligt til tillidsvalgte

Frokost og pauser

Du har ret til mindst én gang i løbet af en vagt at holde en pause, hvor du kan spise din mad. Dine pauser kan indgå i arbejdstiden eller være pauser, du betaler selv.

Betalte pauser

Hvis dine pauser er arbejdsgiverbetalt, står du samtidig til rådighed. Det vil sige, at pausen indgår i din arbejdstid, og du kan tilkaldes, hvis der opstår akut behov for det. Derfor skal du også blive på arbejdspladsen i arbejdsgiverbetalte pause. 
Arbejdsgiverbetalte frokostpauser er aftalt i din arbejdstidsaftale.

Pauser, du selv betaler

En selvbetalt pause råder du selv over. Det vil sige, at din pause ikke kan afbrydes, og du selv bestemmer, hvor du befinder dig i løbet af pausen. Du kan for eksempel gå ud og købe ind, hvis du vil, eller sætte dig i en park uden at kunne tilkaldes. 
Selvbetalte pauser er aftalt i din arbejdstidsaftale.

Pauser for privatansatte

Hvis du er privat ansat har du i nogle tilfælde ret til en pause hvis arbejdstiden er på mere end 6 timer. Det afhænger af din overenskomst.


Læs mere om pauser i pjecen "Skab sunde arbejdstider"