Natarbejde

Natarbejde er desværre ikke noget, kroppen vænner sig til. Tværtimod øges sundhedsrisikoen med tiden. Derfor er der også skærpede krav til natarbejde.

 • Når du arbejder om natten, må dine vagter efter EU-direktiv i gennemsnit ikke overstige 8 timer i døgnet set over en periode på 4 måneder. Andet kan være aftalt lokalt med din arbejdsplads eller indgå i din overenskomst.

 • Hvis du lider af helbredsproblemer, der skyldes natarbejde, skal du i stedet så vidt muligt tilbydes vagter om dagen.

 • Du har ret til helbredskontrol regelmæssigt, første gang inden du begynder på et job, når hele eller mere end 3 timer af din daglige arbejdstid ligger i tidsrummet 22-05, eller hvis du årligt har mere end 300 timer i nattevagt.

 • Den første kontrol udføres efter at ansættelsesbrevet er underskrevet, men inden du starter på natarbejde. 

 • Den regelmæssige helbredskontrol skal foretages med minimum 3 års mellemrum.

 • For at mindske risikoen for ulykker og kræft, anbefaler forskningen, at natarbejde tilrettelægges med:
  • højest 3 nattevagter i træk
  • mindst 11 timer mellem to vagter
  • højest 9 timers varighed af vagter
  • at gravide arbejder maksimalt én nattevagt om ugen for at mindske risikoen for ufrivillig abort og andre graviditetskomplikationer.

 

Fridøgn

Alle har ret til et ugentligt fridøgn, som skal falde på det 7. døgn. Du må altså kun arbejde 6 døgn i træk, inden du i henhold til arbejdsmiljøloven have et fridøgn.

 • I de fleste overenskomster er det aftalt, at du skal have 2 ugentlige fridøgn.

 • Det står i din arbejdstidsaftale, hvad der gælder for dig.
 • Der kan være lokale aftaler f.eks. for nattevagter, der arbejder 7-7.

Hviletidsregler

 • Du har som udgangspunkt ret til mindst 11 timers hviletid mellem hver vagt.

 • Hviletiden kan i lokale aftaler indgået mellem din arbejdsgiver og din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening nedsættes til minimum 8 timer.

Spørg, hvis du er i tvivl, om der findes en lokal aftale om hviletid på din arbejdsplads.

 

Rådighedsvagter

Du skal ikke stå gratis til rådighed for din arbejdsgiver i din fritid. Derfor er der i nogle arbejdstidsaftaler fastsat regler om såkaldt rådighedsvagt, som giver dig ret til et tillæg, når du enten hjemmefra eller på arbejdspladsen kan kaldes på arbejde med kort varsel. Dine tillæg for rådighedsvagter fremgår af din arbejdstidsaftale eller din overenskomst.

 • Rådighedsvagter indgår forholdsmæssigt i din normtid.
   
 • Reglerne om rådighedsvagt kan også være aftalt mellem din arbejdsgiver og din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening.

 

Bliv medlem af FOA

Der er mange arbejdstidsregler at holde styr på. Vi er eksperter på dine rettigheder i forhold til fx vagtplanlægning, overarbejde og tillæg, så lad os hjælpe dig.