Særligt til tillidsvalgte

Anmeldelse af arbejdsulykke - rollen som AMR

Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsulykke, bør du som tillidsvalgt hjælpe med at få beskrevet ulykken og i øvrigt støtte din skaderamte kollega. Her på siden får du overblik over, hvordan man anmelder en arbejdsulykke, og hvordan du i øvrigt kan hjælpe.

Hvad er en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade – som kan være varig eller forbigående – og som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst fem dage.  En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af dit arbejde eller de forhold, det er foregået under.

Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssikring

Sådan anmelder man en arbejdsulykke

Når man anmelder en arbejdsulykke, er det meget vigtigt, at beskrivelsen i anmeldelsen afspejler præcist, hvad der er sket. Hellere for mange detaljer end for få! Beskrivelsen kan få afgørende betydning for, om en arbejdsskade anerkendes, og hvilken erstatning man kan opnå.

Se hvordan I anmelder en arbejdsulykke

AMR’s rolle når en kollega skal anmelde en arbejdsulykke:

 • Hjælp din kollega med at dokumentere ulykken

  Arbejdsulykken skal dokumenteres bedst muligt. Det kan fx ske ved, at ulykken beskrives præcist og detaljeret. Hvis der var vidner til stede ved ulykken, er det vigtigt at få registreret deres kontaktoplysninger og få en beskrivelse af ulykken og øvrige omstændigheder. Tag gerne billeder af ulykkesstedet og din kollegas skader. 
 • Gør din kollega opmærksom på at få en kvittering på anmeldelsen

  Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker - først til forsikringsselskabet og dernæst til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
  Gør din kollega opmærksom på, at det er vigtigt, at hun eller han får en kvittering på anmeldelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er din kollegas garanti for, at der er sket en korrekt anmeldelse. Bed din kollega om at læse anmeldelsen grundigt igennem for at se, om vedkommende er enig i skadebeskrivelsen. 
 • Undersøg om arbejdsgiver har levet op til sit arbejdsgiveransvar

  Hvis arbejdsgiver har forsømt at leve op til Arbejdsmiljølovens krav om, at arbejdet skal indrettes og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, så kan der måske gøres krav på yderligere erstatning.
  Arbejdsgiveransvar kan fx komme på tale, hvis der ikke er givet nødvendig oplæring, hvis der mangler hjælpemidler, eller hvis der er problemer, som er fremlagt i APV’en, men ikke er blevet løst og disse problemer har medført skade.
 • Vær med til at sikre, at arbejdspladsens retningslinjer/politik omkring arbejdsulykker bliver fulgt

  Tjek, at arbejdspladsens retningslinjer/politikker for, hvordan I håndterer arbejdsulykker og skaderamte medarbejdere, bliver fulgt.
 • Følg op hos din skaderamte kollega

  Aftal med din kollega, at du følger op på, hvordan det går. Aftal fx et opfølgende møde, når den akutte fase er overstået. Husk også, at din FOA-afdeling har givet alle medlemmer et løfte om hjælp i arbejdsskadesager. Er din kollega ikke medlem af FOA, så bed dem kontakte deres egen faglige organisation for mere hjælp.
 • Forebyg nye arbejdsulykker

  Det er altid vigtigt at have fokus på forebyggelse af arbejdsulykker på arbejdspladsen. Og især hvis en kollega kommer ud for en arbejdsulykke, skal I få kigget på, hvordan I kan undgå, at der sker nye arbejdsulykker.

  Få hjælp og inspiration til at forebygge arbejdsulykker