Særligt til tillidsvalgte

Forebyg arbejdsulykker - din rolle som AMR

Rigtig mange arbejdsulykker kan forebygges, og det skal du som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) vide noget om. FOA’s medlemmer kommer oftest ud for fald- og snubleulykker, ulykker i forbindelse med løft, forflytninger, vold eller trusler om vold samt stik- og skæreskader. 

Du bør som AMR være med til at gøre en systematisk indsats for at opbygge en stærk sikkerhedskultur på jeres arbejdsplads. Det kan nemlig forebygge stort set alle arbejdsulykker.

En systematisk indsats indeholder for eksempel:

  • Analyse af alle arbejdsulykker og alle nærved-ulykker.

  • Løbende arbejde med risikovurderinger. Risikoen ved arbejdsprocesser vurderes.

  • Iværksæt indsatser for alle processer med kendt risiko.

  • Kontrollér, at arbejdet foregår sikkerheds- og sund­hedsmæssigt forsvarligt, samt at regler bliver fulgt.

  • Sæt arbejdet i system med årshjul og handlingspla­ner. Brug den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  • Vær opmærksom på særligt udsatte grupper, blandt andet unge og nyansatte.  


AMR's rolle og opgaver