Forandringer på arbejdspladsen

Alle arbejdspladser gennemgår forandringer. Forandringerne kan være små eller store, sjældne eller hyppige, men de skaber altid en vis uro og usikkerhed hos den enkelte og i hele organisationen. Hvad vil det betyde for vores hverdag og fremtid? Føler vi os klar og klædt på til det nye? Forandringer på arbejdspladsen påvirker altid det psykiske arbejdsmiljø og trivslen – positivt, negativt eller begge dele på én gang.

Gode råd om forandringer på arbejdspladsen

Fakta og vejledning

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Aftal den konkrete proces i MED
Aftal en klar rollefordeling og forventninger til hinanden (mellem AMR/TR og leder)
Aftal møder med leder - før, under og efter forandring
Aftal, hvordan I samler op på konsekvenser for arbejdsmiljø og kerneopgave
Aftal, hvordan kolleger og evt. brugere/borgere/pårørende skal informeres og involveres
Aftal den konkrete proces i MED
Aftal en klar rollefordeling og forventninger til hinanden (mellem AMR/TR og leder)
Aftal møder med leder - før, under og efter forandring
Aftal, hvordan I samler op på konsekvenser for arbejdsmiljø og kerneopgave
Aftal, hvordan kolleger og evt. brugere/borgere/pårørende skal informeres og involveres