Mobning

Mobning kan få store personlige konsekvenser for den mobbede. Men det kan også være yderst skadeligt for arbejdspladsen, for selv mobning i et meget begrænset omfang vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Arbejd for klare retningslinjer for forebyggelse, identifikation og håndtering af mobning
Bidrag til, at I får fælles normer og værdier for den adfærd, som forventes
Hav fokus på en positiv og hensyntagende kommunikation og omgangstone
Foreslå retningslinjer for, hvordan I håndterer konflikter
Inddrag evt. hjælp udefra
Arbejd for klare retningslinjer for forebyggelse, identifikation og håndtering af mobning
Bidrag til, at I får fælles normer og værdier for den adfærd, som forventes
Hav fokus på en positiv og hensyntagende kommunikation og omgangstone
Foreslå retningslinjer for, hvordan I håndterer konflikter
Inddrag evt. hjælp udefra