Mobning

Mobning kan få store personlige konsekvenser for den mobbede. Men det kan også være yderst skadeligt for arbejdspladsen, for selv mobning i et meget begrænset omfang vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt.

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Arbejd for klare retningslinjer for forebyggelse, identifikation og håndtering af mobning
Bidrag til, at I får fælles normer og værdier for den adfærd, som forventes
Hav fokus på en positiv og hensyntagende kommunikation og omgangstone
Foreslå retningslinjer for, hvordan I håndterer konflikter
Inddrag evt. hjælp udefra
Arbejd for klare retningslinjer for forebyggelse, identifikation og håndtering af mobning
Bidrag til, at I får fælles normer og værdier for den adfærd, som forventes
Hav fokus på en positiv og hensyntagende kommunikation og omgangstone
Foreslå retningslinjer for, hvordan I håndterer konflikter
Inddrag evt. hjælp udefra