Forebyg mobning på jobbet

Hvis der foregår mobning, kan det have store konsekvenser for de personer der udsættes for det – og for arbejdspladsen som helhed. Med en tidlig indsats kan du i samarbejde med kolleger og leder forebygge mobning på arbejdspladsen.
Det er meget svært selv at sige fra, hvis man er udsat for mobning. Derfor er det afgørende, at du handler, hvis du er vidne til, at en kollega mobbes. Det er særligt vigtigt, fordi mobning kan være direkte invaliderende for den, det går ud over.

Gode råd om forebyggelse af mobning

Fakta og vejledning

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Arbejd for klare retningslinjer for forebyggelse, identifikation og håndtering af mobning
Bidrag til, at I får fælles normer og værdier for den adfærd, som forventes
Hav fokus på en positiv og hensyntagende kommunikation og omgangstone
Foreslå retningslinjer for, hvordan I håndterer konflikter
Inddrag evt. hjælp udefra
Arbejd for klare retningslinjer for forebyggelse, identifikation og håndtering af mobning
Bidrag til, at I får fælles normer og værdier for den adfærd, som forventes
Hav fokus på en positiv og hensyntagende kommunikation og omgangstone
Foreslå retningslinjer for, hvordan I håndterer konflikter
Inddrag evt. hjælp udefra