Pensionister og efterlønnere

FOAs seniorklubber er et tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet. De fleste lokale afdelinger i FOA har en seniorklub som laver mange aktiviteter. Det kan være møder, studiekredse, udflugter, fester m.v. Du har her mulighed for at møde gamle kolleger og fortsætte det faglige fællesskab.

Hvad får du ud af dit medlemskab?

Du har flere fordele ved at bevare dit medlemskab af fagforeningen selvom du har forladt arbejdsmarkedet. 

Selvom du er efterlønner eller førtidspensionist kan du fortsat være medlem af fagforeningen. Det er der flere fordele ved:

Dine rettigheder i særlige situationer

Faglige Seniorer

Som medlem og pensionist/efterlønner er du automatisk medlem af Faglige Seniorer. Faglige Seniorer er en sammenslutning af organisationerne under FH (tidligere LO og FTF)