Politisk valgte

Mød FOAs politiske ledelse, hovedbestyrelse og sektorbestyrelserne, og se hvem FOAs øverste myndigheder er.

FOAs øverste myndighed er kongressen

Der holdes ordinær kongres hvert 4. år i oktober kvartal. Mellem kongresserne er hovedbestyrelsen den øverste myndighed. Hovedbestyrelsen og kongressen formulerer FOAs mål, love og politikker.

Kongressen består af ca. 580 delegerede, som består af: Hovedbestyrelsen, de centrale sektorbestyrelser, 3 ungdomsrepræsentanter, 3 elevrepræsentanter, 3 lederrepræsentanter, 3 repræsentanter fra seniorerne og 500 delegerede fra afdelingerne, som er fordelt efter medlemstal pr. 1. januar i året før kongressens afholdelse.

Vidste du...

Hovedbestyrelsen består af 47 personer og mødes både fysisk og digitalt i alt ca. 12 gange om året. Den politiske ledelse varetages af 9 personer.