FOAs mål, strategi og love

Det er FOAs hovedbestyrelse og kongressen, som fastlægger FOAs mål, strategi og love.

FOAs fælles mål frem til 2023

Medlemmerne er medudviklere af de fælles mål, der sætter kursen for de næste års arbejde i hele FOA. Både for de 10.000 tillidsvalgte på arbejdspladserne, de lokale FOA-fagforeninger og i forbundshuset i København

De fælles mål blev debatteret og vedtaget af de 593 delegerede på kongressen i oktober 2019. Overskriften for de fælles mål er ”Bedre vilkår, mere velfærd”. Indholdet tager afsæt i 15.000 input fra FOAs medlemmer. FOAs hovedbestyrelse har ansvaret for at følge op på de fælles mål frem til 2023.

FOAs organisation bygger på et stærkt samarbejde

FOA har 32 lokale fagforeninger fordelt over hele landet.

Hvert 4. år samles omkring 600 delegerede - som repræsenterer næsten 168.000 FOA-medlemmer - til kongres. Her debatterer og beslutter de delegerede de fælles mål frem til den næste kongres. På kongressen drøftes også, om der er brug for at justere opbygningen af organisationen og principperne for samarbejdet om de fælles mål og den faglige service til medlemmerne.