FOAs mål, strategi og love

Det er FOAs hovedbestyrelse og kongressen, som fastlægger FOAs mål, strategi og love.

FOAs visioner og mål for fælles handling frem til 2027

Medlemmerne er medudviklere af de fælles mål, der sætter kursen for de næste års arbejde i hele FOA. Både for de 10.000 tillidsvalgte på arbejdspladserne, de lokale FOA-fagforeninger og i forbundshuset i København. FOAs visioner og mål for fælles handling frem til 2027 blev debatteret og vedtaget af de delegerede på kongressen i november 2023.

Der er visioner og mål, der hver på sin måde knytter sig til FOAs faglige kamp for:

  • større lighed i løn
  • mere lige adgang til velfærd

Ligesom det er visioner og mål, der skal styrke FOA-fællesskabet ved at: 

  • flere melder sig ind og flere bliver i FOA
  • flere engagerer sig i fælles handling.

FOAs organisation bygger på et stærkt samarbejde

FOA har 32 lokale fagforeninger fordelt over hele landet.

Hvert 4. år samles omkring 600 delegerede - som repræsenterer næsten 167.000 FOA-medlemmer - til kongres. Her debatterer og beslutter de delegerede de fælles mål frem til den næste kongres. På kongressen drøftes også, om der er brug for at justere opbygningen af organisationen og principperne for samarbejdet om de fælles mål og den faglige service til medlemmerne.