FOAs vision, mission og værdier

Her kan du se, hvilket grundlag vi arbejder ud fra.

FOA er medlemmernes faglige partner

Sammen gør vi forskellen

FOAs medlemmer yder hver dag en indsats, der bør påskønnes i højere grad. De er tæt på de borgere, der har behov for omsorg, hjælp og opmærksomhed. Samtidig udgør deres brede faglighed, en viden og en forståelse, der reelt set er uundværlig for velfærdssamfundet.

Bagom FOAs slogan

Sloganet 'Sammen gør vi forskellen' hylder den forskel, som du som medlem gør hver dag for borgerne og samfundet. Samtidig er sloganet et løfte, der forpligter FOA til at gøre en forskel for medlemmerne.