Ordinær kongres 2023

FOAs 6. ordinære kongres bliver afholdt den 20.-23. november 2023 i Aalborg.

Næste ordinære FOA-kongres afholdes i 2023.

Vidste du, at...

kongressen er FOAs øverste myndighed og afholdes hvert 4. år i oktober/november? Hovedbestyrelsen indstiller tid og sted for næste kongres, som skal indkaldes med mindst 12 måneders varsel. Mellem kongresserne er hovedbestyrelsen den øverste myndighed. Hovedbestyrelsen og kongressen formulerer FOAs mål, love og politikker.

Hvem kan deltage på kongresser?

En kongres består af ca. 600 delegerede. De består af: Hovedbestyrelsen, de centrale sektorbestyrelser, 3 ungdomsrepræsentanter, 3 elevrepræsentanter, 3 lederrepræsentanter, 3 repræsentanter fra seniorerne og 500 delegerede fra afdelingerne, som er fordelt efter medlemstal pr. 1. januar i året før kongressens afholdelse.