Ekstraordinær kongres 2023

1. september 2023 blev der afholdt en ekstraordinær kongres i Odense. Her behandlede de delegerede et forslag til strukturændringer fra FOAs hovedbestyrelse. Kongressen blev en historisk dag i FOA, hvor de 542 delegerende tog beslutning om at ændre den mere end 30 årige gamle struktur og sagde ja til nye tider med fokus på kvalitet og fællesskabsløsninger.
Sådan endte afstemningen om beslutningsforslaget: Et stærkere fællesskab

Afstemningen var delt i to:

  • Til den første del stemte 421 ja, mens 109 stemte imod.
  • Til den anden afstemning stemte 452 for, mens 76 stemte imod.

Genoplev ekstraordinær kongres 2023

Du kan gense hele den ekstraordinære kongres 2023, som blev afholdt i Odense Congress Center.

Det handlede kongressen om

Hovedbestyrelsens forslag

  • at vi styrker FOA ved at forny og tilpasse den demokratiske struktur.
  • at vi indfører flere fællesskabsløsninger, så vi kan øge samarbejdet på tværs af hele organisationen om at løse FOAs kerneopgave.
  • at vi skærper fokus på, hvordan vi engagerer flere, yder en faglig service, du ikke vil undvære og forsvarer alles velfærd.

FOA skal have stærkere krop og slankere top – se, hvad det går ud på

Et flertal har stemt ja for en ny struktur i FOA. Det skete på FOAs ekstraordinære kongres fredag.

Følg FOAs 6. ordinære kongres direkte

Du kan se med alle dage den 20.-23. november 2023.