Ordinær kongres 2004

FOA mødtes denne gang til kongres, som fik sloganet "Faglighed og tryghed". Her handlede det om uddannelse, om kompetenceudvikling, om medindflydelse, om moderne ledelse og om personlig og individuel udvikling i arbejdslivet for forbundets dengang 190.000 medlemmer.

Valg på kongressen

Der skulle vælges en ny næstformand og tre forbundssekretærer på kongressen.

Temaer

Program for kongressen

Materialer og videoer

Nyheder fra kongressen

Slogan for kongressen

FOAs ordinære kongres 2004 havde sloganet "Faglighed og tryghed"

Sloganet er forsøget på at fortælle, hvad der i meget få ord er meningen med en moderne faglig organisation som Forbundet af Offentligt Ansatte i 2004.

Vi arbejder for tryghed for medlemmerne - i kraft af gode overenskomster, gode aftaler, godt arbejdsmiljø, bedre løn- og arbejdsvilkår. Og ved at påvirke arbejdsgiverne og politikerne.

Men vi arbejder også for medlemmernes faglighed - og deres personlige udvikling på de i alt 50 faglige arbejdsområder, der i dag tegnes af Forbundet af Offentligt Ansatte. Her handler det om uddannelse, om kompetenceudvikling, om medindflydelse, om moderne ledelse og om personlig og individuel udvikling i arbejdslivet for forbundets 190.000 medlemmer.