Valg af næstformand - FOAs Ordinære kongres 2004

Fire kandidater opstiller til næstformandsposten i FOA, idet den nuværende næstformand Margit Vognsen ikke genopstiller.

Kandidater

Om kandidaterne

Det mener kandidaterne om temaerne

Valgmøder

Hovedbestyrelsen i Forbundet af Offentligt Ansatte har besluttet, at forbundet arrangerer en række amtsvise valgmøder, hvor kandidaterne til forbundets næstformandspost har lejlighed til at præsentere sig for de kongresdelegerede.