Valg af forbundssekretær - FOAs Ordinære kongres 2004

Kongressen skal vælge et antal forbundssekretærer ifølge lovene. Det er op til kongressen at afgøre antallet af forbundssekretærer. Hovedbestyrelsen har vedtaget at indstille, at der vælges tre - samme antal som i dag. Daværende forbundssekretær John Dupont meddelte, at han ikke genopstiller. De to øvrige forbundssekretærer meddelte, at de genopstiller.
Tre har ved anmeldelsesfristens udløb anmeldt deres kandidatur som forbundssekretær.

Kandidater

Om kandidaterne

Valgmøder

Hovedbestyrelsen i Forbundet af Offentligt Ansatte har besluttet, at forbundet arrangerer en række amtsvise valgmøder, hvor kandidaterne til forbundssekretærposterne kan få lejlighed til at præsentere sig for de kongresdelegerede.