Sektorårsmøder - FOAs Ordinære kongres 2004

Der blev afholdt sektorårsmøder onsdag den 6. oktober 2004. På sektorårsmøderne blev der valgt formand, næstformand og sektorbestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode. Her finder du forslag til dagsorden, oversigter over de valgte samt materialer:

Møder og valg