2. ordinære kongres 2010

FOAs 2. ordinære kongres blev afholdt den 17.-19. november 2010 i Odense Congress Center. På FOAs kongres var velfærden det naturlige og store hovedtema. Det er i høj grad FOAs medlemmer, der betaler for krise og nedskæringer. Derfor var kongressens slogan i år: "Velfærd med vilje".

Kongressen

Kongressens slogan

Vi har i år kaldt kongres-temaet for "Velfærd med vilje". Vi ønsker at prioritere velfærden. Vi ønsker at satse på omsorg og pleje. Og vi ønsker at udvikle den offentlige service i stedet for det tilbageværende mantra om at spare og skære ned.

 Der er en anden vej ud af krisen, hvor vi investerer, arbejder og udvikler i stedet for bevidstløs nedskæring på kernevelfærden. I stedet for at give de bedst stillede skattelettelser, ønsker FOA et opgør med skattestoppet.
 
Rigtig mange medlemmer får behov for deres fagforening de kommende måneder. Kongressen skal vise, at disse medlemmer har en god og tryg fagforening, der har gode og fremadrettede svar på krise og udfordringer. Vi vil velfærden. Vi vil velfærd med vilje.
Kongreslogo 2010