Sektorbestyrelser

Forbundet er på landsplan delt i fire sektorer. Formålet med denne struktur er at styrke den fagpolitiske udvikling, den fælles faglige identitet og samarbejdet inden for sektorerne.

Tilsammen er der 46 faggrupper, hvoraf en del rummer flere stillingsbetegnelser.

Se hvem der sidder i bestyrelsen i FOAs fire sektorer