Medlemmer af FOAs hovedbestyrelse for sektorerne

Her kan du se, hvem der repræsenterer sektorerne i FOA hovedbestyrelse.

Sektorrepræsentanter i FOA hovedbestyrelse