Medlemmer af FOAs hovedbestyrelse for sektorerne

Her kan du se, hvem der repræsenterer sektorerne i FOAs hovedbestyrelse.

Sektorrepræsentanter i FOAs hovedbestyrelse