Stærk partner tæt på arbejdet

Samarbejder mellem FOA og arbejdspladser

Ønsker du en fagforening, der samarbejder med din ledelse og din arbejdsgiver, fx om at forebygge stress? Vil du gerne være med i et projekt på din arbejdsplads, hvor FOA samarbejder med en minister om at fjerne unødig dokumentation og kontrol, der stjæler tid fra dine kerneopgaver?

Som medlem af FOA er du en del af et fagligt fællesskab, der lægger vægt på at samarbejde med ledelser, arbejdsgivere og ministre om at finde løsninger, der skaber de bedste rammer for, at du kan arbejde fagligt smart og forsvarligt.

Løsninger der bygger på kendskab til faget og praktisk erfaring


I FOA insisterer vi på, at tiltag på velfærdsområdet bør være resultatet af et samarbejde med FOAs medlemmer. Kun sådan kan vi sikre, at nye tiltag faktisk fungerer i vores medlemmers hverdag og ikke bare på lederens og arbejdsgiverens skrivebord. Derfor laver FOA projekter ude på medlemmernes arbejdspladser sammen med ledere og arbejdsgivere. Det sikrer, at de henter inspiration til nye løsninger fra dig og dine kolleger. Det er jer, der har kendskab til faget og jeres daglige rutiner.

4 aktuelle projekter som FOA har forhandlet hjem


FOA forhandler økonomiske midler til samarbejdsprojekter på arbejdspladserne, når vi forhandler overenskomsten. Vi skaffer fx midler til projekter, hvor FOA samarbejder med ledere og arbejdsgivere om at:
  • udvikle tiltag, der forbedrer arbejdsmiljøet og forebygger stress
  • skabe nye måder at styrke fagligheden på, fx i arbejdet med demente i ældreplejen
  • øge tilliden til FOAs medlemmers faglighed og fjerne unødig kontrol og dokumentation
  • finde nye veje til at inddrage forslag fra medlemmerne til, hvordan løsningen af kerneopgaverne kan løses bedre og smartere

Tag fat i FOA, hvis du har en idé


Tag fat i din tillidsrepræsentant eller repræsentanten i jeres medindflydelses- eller samarbejdsudvalg, hvis du har idéer til, hvordan FOA kan samarbejde med ledelsen eller faggrupper på din arbejdsplads. Eller fremlæg dine idéer på et fagligt møde eller på en generalforsamling i din lokale fagforening.


Find din lokale fagforening