Få juridisk støtte og hjælp til retssager i forhold til dit job

Juridisk støtte og hjælp til retssager

Er dine rettigheder blevet overtrådt? Er du kommet i klemme i systemet? Eller er du blevet ramt af en arbejdsskade?

Som medlem af FOA er du aldrig alene, hvis du havner i en uheldig situation i forhold til dit arbejde.

FOA er eksperter i at nå frem til gode forlig


FOA hjælper hvert år mange medlemmer, der er kommet i problemer og har behov for juridisk hjælp. Vi forsøger altid først at løse problemet sammen med din arbejdsgiver. Det kan vi heldigvis ofte. Langt de fleste sager kan vi løse ved gode forlig med arbejdsgiveren.

FOA hjælper dig, hvis retssag er den eneste løsning


Kan vi ikke blive enige med arbejdsgiveren, kører vi sagen for dig. Vi har advokater, der er specialister inden for hver deres område. Har du fået en arbejdsskade, får du hjælp af en advokat, der kun beskæftiger sig med arbejdsskadessager. Og er du blevet uberettiget fyret, møder du en advokat, der er ekspert i reglerne om ansættelse og opsigelse.

Brug FOA, når du har brug for juridisk støtte


Hvis du har brug for juridisk støtte, så tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening.

Find din lokale fagforening

Vidste du, at
  • det er kun fagforeninger som FOA, der har været med til at indgå din overenskomst, som har ret til at føre din sag i arbejdsretten?
Det betyder, at vores jurister kan føre din sag, uden at du skal igennem en civil domstolssag, hvis du er dækket af en FOA-overenskomst.