Autorisationssager og patientklagesager

Du kan blive mødt af en autorisationssag eller patientklagesag over dit arbejde. Uanset om du har fået en autorisationssag eller en patientklagesag, så anbefaler vi, at du kontakter din lokale FOA-fagforening for at få råd og vejledning.

Jeg har fået en autorisationssag

En autorisationssag er en sag, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed starter en undersøgelse af en sundhedsperson, hvis der er en mistanke om, at personen ikke lever op til sit faglige ansvar og virke og dermed udgør en risiko for patientsikkerheden.

Jeg har fået en patientklagesag

En patientklagesag er en sag, hvor en borger har klaget over en eller flere konkrete sundhedspersoner eller har klaget over en sundhedsfaglig behandling.