Jeg har fået en patientklagesag

En patientklagesag er en sag, hvor en borger har klaget over en eller flere konkrete sundhedspersoner eller har klaget over en sundhedsfaglig behandling. 

Husk hvis du har fået en patientklagesag

Video: Overblik over klageforløbet

Styrelsen for Patientklager har lavet en video til sundhedsfaglige personer, der er blevet klaget over. Filmen giver dig overblik over klageforløbet fra klage til afgørelse.

Hvad er en sag i Disciplinærnævnet?

Hvis en klage bliver rettet mod en konkret sundhedsperson, bliver sagen behandlet i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Det kan fx være en klage over en mangelfuld behandling. Sagen afgøres på skriftligt grundlag.

Hvad er en styrelsessag?

En styrelsessag er rettet mod behandlingsstedet, og du er derfor ikke som ansat på stedet direkte involveret. Det er ledelsen, der skal oplyse og redegøre for behandlingsforløbet, men du kan blive bedt om at hjælpe ledelsen. Styrelsessager afgørelse af Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager (STPK) giver mulighed for at klage over et behandlingsforløb Når en patient klager, kan der både klages over specifikke sundhedspersoner og over hele behandlingsforløb. Styrelsen for Patientsikkerhed træffer så beslutning om, hvorvidt forløbet er kritisabelt, eller om en sundhedsperson ikke har levet op til faglig standard.