Jeg har fået en autorisationssag

En autorisationssag er en sag, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed starter en undersøgelse af en sundhedsperson, hvis der er en konkret mistanke om, at personen ikke lever op til sit faglige ansvar og virke og dermed udgør en risiko for patientsikkerheden. Du kan være i risiko for at miste din autorisation på flere måder, men de hyppigste årsager er alkohol- eller andet misbrug eller faglig uforsvarlighed.

Husk hvis du har fået autorisationssag

Om autorisationssager