Stærk partner tæt på arbejdet

Medbestemmelse i lokal fagforening

Vil du gerne have indflydelse på, hvilke aktiviteter din lokale fagforening skal tilbyde? Synes du, at det kunne være spændende at være med til at, hvilke politiske indsatsområder din lokale fagforening skal arbejde for?

Som medlem af FOA er du en del af et medlemsdemokrati, der er åben for dine ideer og lytter til dine meninger.

5 forslag, hvor du bliver hørt


FOAs 36 lokale fagforeninger er forskellige både i størrelse og måden, de arbejder på. Men fælles er, at de er der for dig og dine kolleger. I din lokale fagforening har du derfor mange muligheder for at give din mening til kende - både når det gælder, hvilke tilbud og arrangementer din lokale fagforening skal have på hylderne og hvilke kampe vi skal kæmpe politisk. Det kan fx være at:  

  • du mener, at det kunne være relevant for dig og dine kolleger at besøge en anden arbejdsplads for at høre om den sidste nye teknologi inden for jeres arbejdsfelt?
  • du er interesseret i at være med til at afholde et fyraftensmøde om stresshåndtering, eller hvad de nye arbejdstidsregler egentlig betyder for jer?
  • du gerne vil have din lokale fagforening til at sætte ekstra kræfter ind i arbejdet mod besparelser på din arbejdsplads? Måske har du et tankevækkende eksempel på, hvilke konsekvenser besparelserne vil få?
  • du gerne vil være med til at bestemme, hvilke krav, FOA skal lægge frem til de næste overenskomstforhandlinger?
  • du gerne vil være med til at arrangere en fælles tur til en koncert eller et foredrag?

Sådan kan du være med til at bestemme


Mød op og giv din mening til kende på afdelingens generalforsamling, på årsmøder for din sektor, på faggruppelandsmøder og faglige netværk. Eller kontakt din lokale fagforening og hør, hvad du kan være med til at bestemme.

Find din lokale fagforening