Tjek af ansættelseskontrakt - lad FOA tjekke din kontrakt

Tjek af ansættelseskontrakt

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal acceptere din nye ansættelseskontrakt? Er du i tvivl om, hvorvidt kontrakten sikrer dig den løn og de rettigheder, som du har krav på? Har du fået mere ansvar eller nye opgaver?

Som medlem af FOA kan du altid få tjekket din ansættelseskontrakt, også kaldet ansættelsesbrev eller ansættelsesbevis.

Tjek ansættelsesbrevet, før du skriver under


Ansættelsesbreve kan være noget, som man skynder sig at takke ja til, fordi man er glad for at få tilbudt et nyt job. Men det er vigtigt, at du har et klart billede af, om der står det rigtige i dit ansættelsesbrev, før du accepterer vilkårene for din nye ansættelse. Som medlem af FOA kan du få hjælp, før du har sagt ja til noget, som måske ikke er helt i orden.

Det er os i FOA, der har forhandlet den overordnede overenskomst med din arbejdsgiver og har indgået de aftaler for dit fag, der bestemmer, hvad du har ret til af løn og vilkår. Derfor kan vi hurtigt vurdere, om dit ansættelsesbrev lever op til alle aftaler og er korrekt udformet. Vi vurderer, om du ansættes under ordentlige ansættelsesvilkår, og om din ansættelseskontrakt har alt det vigtige med fx om dine opgaver, din arbejdstid og hvor du skal arbejde. 

Vi tjekker naturligvis også, at din kontrakt sikrer dig den løn og de tillæg, du har ret til. Er du ikke dækket af en FOA-overenskomst på din arbejdsplads, kan vi stadig hjælpe dig med at tjekke dit ansættelsesbrev og vurdere dine vilkår, inden du skriver under.

6 afgørende tidspunkter for tjek af ansættelsesbrev


Du kan også med fordel lade FOA tjekke kontrakten, selvom du er i job, og den derfor har ligget i skuffen i flere år. Du risikerer nemlig at snyde dig selv for løn, hvis din arbejdstid, dine opgaver eller din stilling ikke længere svarer til beskrivelsen i dit ansættelsesbrev.

Det er især en god idé at få tjekket dit ansættelsesbrev:

  • Inden du skriver under på ansættelsesbrevet for dit nye job.
  • Hvis der er sket ændringer i dine arbejdsopgaver, eller du har fået nye funktioner, siden du blev ansat.
  • Hvis du er blevet efteruddannet, har fået nye kompetencer eller er blevet opskolet, fx fra plejer til social- og sundhedsassistent.
  • Hvis din arbejdstid eller dit timetal har ændret sig.
  • Hvis du er ansat på deltid og ofte har merarbejde.
  • Hvis din arbejdsgiver ønsker at ændre i dit ansættelsesbrev.

Sådan får du FOA til at tjekke din kontrakt

Kontakt FOAs tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller din lokale fagforening, hvis du vil være sikker på, at alle vilkår og lønforhold i dit ansættelsesbrev lever op til alle aftaler.

Vidste du, at
  • løn under ferie, sygdom og barsel beregnes ud fra arbejdstiden i dit ansættelsesbrev og ikke ud fra din reelle arbejdstid?
  • du ved siden af din ansættelsesbrev også kan lave andre skriftlige aftaler om dine ansættelsesvilkår, fx om individuelle vilkår? 
Sørg for, at alle dine vilkårsaftaler er skrevet ned.