Nyansat

Ansættelsesbeviset kan være noget, man skynder sig at skrive under på , fordi man er glad for at få tilbudt et nyt job. Men sørg for at få aftalen tjekket af din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, inden du har sagt ja til og skrevet under på noget, der måske ikke er helt i orden.  Sørg for at få de aftalte vilkår skrevet ned, så de efterfølgende kan sættes ind i ansættelsesbeviset.

Bliv medlem af FOA

FOA hjælper allerede ved din lønindplacering med at sikre, at du får den rette løn ud fra dine kompetencer og erfaringer. Vi kigger også gerne din kontrakt igennem før, du underskriver den. Skal du ansættes på særlige ansættelsesvilkår fx som timelønnet, kan vi også rådgive dig herom.