Der er vigtige vilkår du skal være opmærksom på, når du får tilbudt nyt job

Vilkår for ansættelse

Når du bliver tilbudt et nyt job, fylder løn og arbejdstider meget, men din ansættelse kan også indeholde andre vigtige vilkår, du skal være opmærksom på. Måske ønsker din arbejdsgiver, at du begynder med prøvetid. Du kan også være blevet tilbudt en tidsbegrænset ansættelse i stedet for fast job, eller du har fået timelønnet ansættelse med betydeligt færre rettigheder end dine kollegaer med månedsløn. 

Husk!

1
Tidsbegrænsning skal være sagligt begrundet
Det er ikke en saglig begrundelse for at tilbyde dig tidsbegrænset job, at din arbejdsgiver er usikker på behovet for arbejdskraft i fremtiden.
2
Måske har du ret til fast job
Du har ret til månedsløn, hvis du hos en offentlig arbejdsgiver har timelønnet arbejde i mere end en måned. Tjek vilkårene i din overenskomst, hvis du er privatansat.
3
Med prøvetid kan du fyres med kort varsel
I prøvetiden har du kortere opsigelsesvarsel end normalt, men du har krav på at få en fair chance. Du har kun prøvetid, hvis det tydeligt fremgår af dit ansættelsesbevis.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Tidsbegrænset ansættelse

  Hvis du ansættes i et tidsbegrænset job, skal du have en såkaldt saglig begrundelse for, at jobbet er en tidsbegrænset stilling og ikke et fast job.
 • Ansat som timelønnet

  Du har som timelønnet ikke krav på at få en ansættelseskontrakt. Hvis du er timelønnet i mere end en måned hos en offentlig arbejdsgiver, har du ret til at blive fastansat med ansættelsesbrev og de rettigheder, der følger med, uanset dit ugentlige timetal. Hvis du er ansat hos en privat arbejdsgiver, har du ret til et ansættelsesbevis, når du har været ansat i mere end en måned, og arbejder mere end 8 timer om ugen. Det fremgår af din overenskomst, om du er timelønnet eller bør være månedslønnet. Tag fat i din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du mener, at du burde være fastansat.
 • Prøvetid

  Med en prøvetid i din ansættelse accepterer du en kortere opsigelsesperiode end normalt. Det betyder, at du kan fyres med kortere varsel, og du kan selv sige op fra dag til dag, medmindre andet er aftalt. Prøvetiden kan højst være på 3 måneder.
 • Ændrede vilkår

  Hvis din arbejdsgiver præsenterer dig for væsentlige ændringer i dine ansættelses- eller arbejdsvilkår, for eksempel i form af en ny ansættelseskontrakt, så svarer det til, at du er opsagt fra din nuværende stilling, og derfor har du ret til et varsel, inden ændringerne træder i kraft. 

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Deltage i ansættelsesforløb
Sikre den korrekte lønindplacering
Lave introduktionsplan
Introducere den nye kollega til TR, AMR og FOA
Deltage i ansættelsesforløb
Sikre den korrekte lønindplacering
Lave introduktionsplan
Introducere den nye kollega til TR, AMR og FOA