Vilkår for ansættelse

Når du bliver tilbudt et nyt job, fylder løn og arbejdstider meget, men din ansættelse kan også indeholde andre vigtige vilkår, du skal være opmærksom på. Måske ønsker din arbejdsgiver, at du begynder med prøvetid. Du kan også være blevet tilbudt en tidsbegrænset ansættelse i stedet for fast job, eller du har fået timelønnet ansættelse med betydeligt færre rettigheder end dine kollegaer med månedsløn.

Husk hvis du får nyt job!

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Bliv medlem af FOA

FOA hjælper allerede ved din lønindplacering med at sikre, at du får den rette løn ud fra dine kompetencer og erfaringer. Vi kigger også gerne din kontrakt igennem før, du underskriver den. Skal du ansættes på særlige ansættelsesvilkår fx som timelønnet, kan vi også rådgive dig herom.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Deltage i ansættelsesforløb
Sikre den korrekte lønindplacering
Lave introduktionsplan
Introducere den nye kollega til TR, AMR og FOA
Deltage i ansættelsesforløb
Sikre den korrekte lønindplacering
Lave introduktionsplan
Introducere den nye kollega til TR, AMR og FOA