Ansat som timelønnet

Hvis du bliver ansat som timelønnet, har du i udgangspunktet ikke krav på en ansættelseskontrakt. Regler for opsigelse, pension, fastansættelse mm. afhænger af din overenskomst.

På arbejdspladser omfattet af offentlige overenskomster kan du kun være timelønnet i ganske kort tid. Hvis du er omfattet af en privat overenskomst, kan der være stor forskel på hvor længe du kan være timelønnet ansat, om du har ret til pension, hvor lang opsigelse du har, og om du har ret til at blive fastansat efter en periode. Tag fat i din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis er i tvivl om, hvad der gælder for dig, eller hvis du mener, at du burde være fastansat.

  • Som timelønnet får du løn for de timer, du arbejder.
     
  • Du har krav på en timeløn, der svarer til den, de fastansatte på arbejdspladsen får.

  • Du får beregnet feriepenge af din løn. Feriepengene udbetales via feriekort.

Timelønnet vikar?

FOA har hjulpet en gruppe timelønsansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune til en kompensation på 191.500 kroner. Deres arbejdstid berettigede dem nemlig til fastansættelse.