Ændrede vilkår for din ansættelse

Du har ret til at blive varslet i god tid, hvis din arbejdsgiver vil ændre væsentligt i dine ansættelses- eller arbejdsvilkår, da det svarer til en opsigelse fra din nuværende stilling og ansættelse i en ny.  

Hvis din arbejdsgiver præsenterer dig for væsentlige ændringer i dine ansættelses- eller arbejdsvilkår, for eksempel i form af en ny ansættelseskontrakt eller varsling af ændret arbejdstid, så svarer det til en opsigelse fra din nuværende stilling, og derfor har du ret til et varsel, inden ændringerne træder i kraft.
 • Væsentlige ændringer skal varsles i så god tid, at det mindst svarer til dit opsigelsesvarsel.

 • Varslede ændringer kan først træde i kraft, når varslet er udløbet.

 • Hvis du er helt indforstået med ændringerne, kan I aftale, at ændringerne træder i kraft med det samme.

 • Vælger du at sige nej til de ændrede vilkår, betragtes varslingen som en opsigelse. Det vil sige, at du har ret til dagpenge fra din første ledighedsdag, selvfølgelig under forudsætning af at du er dagpengeberettiget. Du får altså ikke karantæne i a-kassen.

 • Ikke alle ændringer af dine ansættelsesvilkår er væsentlige. Din arbejdsgiver har med ledelsesretten i hånden lov til at justere i dit ansættelsesforhold med passende varsel.

 • Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, om du skal acceptere ændrede vilkår.

 • Vi forhandler dine ændrede vilkår, hvis de må betragtes som væsentlige.

Varsling af ændringer – hvornår er ændringer væsentlige?

Der er ikke aftaler eller regler for, hvornår en ændring er så væsentlig, at den skal varsles, men:

 • Ændringer i løn eller ugentlige timer skal altid varsles.

Det er også forventeligt, at du bliver varslet, hvis:

 • Du skal gå fra fast dagvagt til skiftende arbejdstider,
 • Du mister faste tillæg og derfor går ned i løn, eller

 • Du får nyt arbejdssted, så du får væsentligt længere transporttid.

 

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Vær opmærksom på ændringer i vilkår
Vurder om der er tale om en væsentlig ændring
Find ud af, om der er blevet varslet i tide
Hvis du er i tvivl, så kontakt din afdeling