Truet af fyring

Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du står i en kritisk jobsituation. Det kan være, at du er indkaldt til en tjenstlig samtale, har fået en skriftlig advarsel, eller din offentlige arbejdsgiver har indledt en såkaldt partshøring.

Husk!

1
Du har ret til en bisidder
Hvis du indkaldes til en tjenstlig samtale, har du ret til at tage en bisidder med. De fleste vælger deres tillidsrepræsentant, men du kan vælge, hvem du vil.
2
En advarsel skal være præcis
Hvis du får en advarsel, har du ret til få gjort det helt klart, hvad der påtales, fremover forventes af dig, og hvad konsekvensen bliver.
3
Du har ret til at blive hørt
Din arbejdsgiver kan ikke bare afskedige dig uden først at høre din mening, hvis du er offentlig ansat. Det kan også gælde for dig, der er privatansat.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Fyringsrunder

  Hvis ledelsen på din arbejdsplads vil fyre mange medarbejdere indenfor 30 dage, er I omfattet af loven om masseafskedigelser. Det kan for eksempel være afskedigelser på grund af besparelser. Hvis I er mellem 20 og 100 medarbejdere, regnes det for mange medarbejdere, hvis ledelsen vil fyre mere end 10 medarbejdere. Hvis I er mellem 100 og 300 medarbejdere, regnes det for mange, hvis det er mindst 10 procent, og er I 300 medarbejdere eller flere, er det mange, hvis mindst 30 skal fyres. Loven sikrer, at masseafskedigelser forhandles med FOA, og at forhandlingen sker så tidligt efter udmeldingen som muligt.

  Forhandlingen kan blandt andet medvirke til:

  • Så få fyrede som muligt.

  • Indflydelse på principperne for, hvordan der fyres.

  • Længere opsigelsesvarsel for dem, der fyres.

  • Mulighed for fritstilling.

  • Tilbud om hjælp til for eksempel jobsøgning.

  • Mulighed for efteruddannelse i opsigelsesperioden.

  • Indsats for medarbejdere, der bliver på arbejdspladsen.
 • Væsentlige ændringer i ansættelsesforhold

  Hvis din arbejdsgiver præsenterer dig for ændrede ansættelsesvilkår, kan de være så væsentlige, at du må betragte det som en opsigelse af dit nuværende job.

  Læs mere om væsentlige ændringer i dine ansættelsesvilkår

 • Konkurs

  Hvis du ikke får løn som normalt, eller din arbejdsgiver skriver til dig, at lønnen er forsinket, eller at virksomheden er ved at gå konkurs, skal du straks kontakte din FOA-fagforening. Din FOA-fagforening vil hjælpe med, at du får din løn, eller at virksomheden bliver erklæret konkurs, så du kan få dækket dit løntab.

  Læs mere om konkurs

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Støt og hjælp din kollega fagligt og personligt
Informer FOA-afdelingen om situationen
Hjælp din kollega ved advarsel og tjenstlig samtale og tilbyd dig som bisidder
Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation
Påse at lokale personalepolitikker og retningslinjer overholdes
Hvis du er i tvivl om rådgivning i situationen: Konsulter din afdeling og henvis eventuelt din kollega til mere hjælp i FOA-afdelingen
Støt og hjælp din kollega fagligt og personligt
Informer FOA-afdelingen om situationen
Hjælp din kollega ved advarsel og tjenstlig samtale og tilbyd dig som bisidder
Hvis der ikke er allerede er politik eller retningslinje: Arbejd på en aftale med ledelsen om håndtering af tjenstlig samtale og advarsel inden afskedigelse
Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation
Hvis du er i tvivl om rådgivning i situationen: Konsulter din afdeling og henvis eventuelt din kollega til mere hjælp i FOA-afdelingen