Truet af fyring

Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du står i en kritisk jobsituation. Det kan være, at du er indkaldt til en tjenstlig samtale, har fået en skriftlig advarsel, eller din offentlige arbejdsgiver har indledt en såkaldt partshøring.

Husk hvis du er truet af fyring!

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Støt og hjælp din kollega fagligt og personligt
Informer FOA-afdelingen om situationen
Hjælp din kollega ved advarsel og tjenstlig samtale og tilbyd dig som bisidder
Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation
Påse at lokale personalepolitikker og retningslinjer overholdes
Hvis du er i tvivl om rådgivning i situationen: Konsulter din afdeling og henvis eventuelt din kollega til mere hjælp i FOA-afdelingen
Støt og hjælp din kollega fagligt og personligt
Informer FOA-afdelingen om situationen
Hjælp din kollega ved advarsel og tjenstlig samtale og tilbyd dig som bisidder
Hvis der ikke er allerede er politik eller retningslinje: Arbejd på en aftale med ledelsen om håndtering af tjenstlig samtale og advarsel inden afskedigelse
Bistå medlem og afdeling med at fremskaffe dokumentation
Hvis du er i tvivl om rådgivning i situationen: Konsulter din afdeling og henvis eventuelt din kollega til mere hjælp i FOA-afdelingen