Truet af fyring

Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du står i en kritisk jobsituation. Det kan være, at du er indkaldt til en tjenstlig samtale, har fået en skriftlig advarsel, eller din offentlige arbejdsgiver har indledt en såkaldt partshøring.

Husk hvis du er truet af fyring!

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Dine rettigheder i særlige situationer

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Støt og hjælp din kollega fagligt og personligt
Informer din lokale fagforening om situationen
Hjælp din kollega ved advarsel og tjenstlig samtale og tilbyd dig som bisidder
Bistå medlem og FOA-fagforening med at fremskaffe dokumentation
Påse at lokale personalepolitikker og retningslinjer overholdes
Hvis du er i tvivl om rådgivning i situationen: Konsulter din FOA- fagforening og henvis evt. kollegaen til at få mere hjælp der
Støt og hjælp din kollega fagligt og personligt
Informer din lokale fagforening om situationen
Hjælp din kollega ved advarsel og tjenstlig samtale og tilbyd dig som bisidder
Hvis der ikke er allerede er politik eller retningslinje: Arbejd på en aftale med ledelsen om håndtering af tjenstlig samtale og advarsel inden afskedigelse
Bistå medlem og FOA-fagforening med at fremskaffe dokumentation
Hvis du er i tvivl om rådgivning i situationen: Konsulter din FOA- fagforening og henvis evt. kollegaen til at få mere hjælp der