Skriftlig advarsel

Hvis din leder har givet dig en skriftlig advarsel, skal du være opmærksom på, at:

  • Du har krav på, at din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening bliver inddraget i sagen.

  • Du har ret til at kræve anonyme udsagn eller upræcise oplysninger konkretiseret.

  • Du har ret til at kræve, at det utvetydig fremgår, hvad din leder er utilfreds med, og hvilken ændring af din adfærd, din leder ønsker.

  • Du har ret til at få præciseret, hvad konsekvensen er, hvis du ikke ændrer adfærd. Om du for eksempel vil blive sagt op eller bortvist.

  • Du har ret til, at dine eventuelle indsigelser bliver gemt i personalesagen sammen med advarslen.

  • Forsøg gerne om du kan få aftalt med arbejdsgiver, at advarslen bliver tidsbegrænset fx 6, 12 eller 18 måneder og efterfølgende fjernes fra personalesagen.