Særligt til tillidsvalgte

Skriftlig advarsel

Hvis din leder har givet dig en skriftlig advarsel, skal du være opmærksom på, at:
 • Du har krav på, at din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening bliver inddraget i sagen.

 • Du har ret til at kræve anonyme udsagn eller upræcise oplysninger konkretiseret.

 • Du har ret til at kræve, at det utvetydig fremgår, hvad din leder er utilfreds med, og hvilken ændring af din adfærd, din leder ønsker.

 • Du har ret til at få præciseret, hvad konsekvensen er, hvis du ikke ændrer adfærd. Om du for eksempel vil blive sagt op eller bortvist.

 • Du har ret til, at dine eventuelle indsigelser bliver gemt i personalesagen sammen med advarslen.

 • Sørg for, at advarslen bliver tidsbegrænset til for eksempel 12 eller 18 måneder, så den automatisk fjernes fra din personalesag derefter.
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • Som ansat med offentlig overenskomst har du ret til en såkaldt partshøring med en frist for, hvornår du senest skal vende tilbage med dit svar. Du får typisk 7-14 dage.

  Læs mere om partshøring