Skriftlig advarsel

Hvis din leder har givet dig en skriftlig advarsel, skal du være opmærksom på, at:

  • Du har krav på, at din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening bliver inddraget i sagen.

  • Du har ret til at kræve anonyme udsagn eller upræcise oplysninger konkretiseret.

  • Du har ret til at kræve, at det utvetydig fremgår, hvad din leder er utilfreds med, og hvilken ændring af din adfærd, din leder ønsker.

  • Du har ret til at få præciseret, hvad konsekvensen er, hvis du ikke ændrer adfærd. Om du for eksempel vil blive sagt op eller bortvist.

  • Du har ret til, at dine eventuelle indsigelser bliver gemt i personalesagen sammen med advarslen.

  • Forsøg gerne om du kan få aftalt med arbejdsgiver, at advarslen bliver tidsbegrænset fx 6, 12 eller 18 måneder og efterfølgende fjernes fra personalesagen.

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.