Ret til partshøring ved afskedigelse

Som offentligt ansat har du ret til en såkaldt partshøring, hvis din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig. Det gælder også, hvis du er ansat i en privat virksomhed med en såkaldt driftsoverenskomst med kommunen. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl, om det gælder for dig.

  • En partshøring betyder, at du har krav på at blive hørt, inden din arbejdsgiver træffer sin endelige beslutning om at afskedige dig. Det gælder uanset om afskedigelsen skyldes dig eller din arbejdsgivers situation.

  • Du kan få hjælp til at skrive dit svar i din lokale FOA-fagforening.

  • Vi anbefaler dig altid at kontakte os, inden du svarer, så du undgår at skrive noget, der ikke gavner din sag.

  • Du vil typisk få cirka 14 dage til at svare, men noget kortere og helt ned til 3-4 dage, hvis det drejer sig om en bortvisning.

  • Hvis du bliver præsenteret for væsentlige ændringer i dine ansættelsesvilkår, kan du betragte det som en opsigelse. Det vil sige, at du også i den situation har krav på en partshøring.

Læs mere om væsentlige ændringer i dine ansættelsesvilkår


Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.