Arbejdsgiver ramt af konkurs

Når en virksomhed går konkurs, stopper din løn med øjeblikkeligt varsel. Du kan altså ikke få udbetalt løn, feriepenge, pension mv. fra en virksomhed under konkurs.

Sådan får du udbetalt, hvad du har krav på

 • Du skal søge om at få lønnen, du har til gode, udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond. Du har også krav på løn for den periode, der svarer til dit opsigelsesvarsel og feriepenge.

 • Du skal begrænse dine tab, og skal derfor meldes ledig i A-kassen og jobcentret. Du har pligt til at søge arbejde. Gør du ikke det, kan du risikere, at Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker hele din løn.

 • Kontakt din lokale FOA-fagforening hurtigst muligt. Det kan være en omfattende opgave at fremsætte krav, og der er helt klare frister for, hvornår kravene skal være fremsat.

 • Medbring ansættelseskontrakt, tidligere lønsedler, vagtplaner og timeregistreringssedler. Det er vigtigt, at du finder så meget dokumentation som muligt.

 • Medbring også dit MitID.

 • Kravet til Lønmodtagernes Garantifond skal være fremsat senest 4 måneder efter konkursen.

 • Du kan læse mere om mulighed for at låne penge af FOA ved din arbejdsgivers konkurs i denne pjece:

   Udbetaling af lån ved din arbejdsgivers konkurs

Du behøver ikke at stå uden penge

 • Indtil du får udbetalt penge fra Lønmodtagernes Garantifond, kan du låne et beløb af din lokale FOA-fagforening, når du er medlem. Beløbet svarer til den nettoløn, du har til gode for arbejde, du har udført.

 • I perioden, der svarer til dit opsigelsesvarsel, kan du låne op til højeste dagpengesats hos FOA A-kasse. Det kan du også, selvom du ikke er medlem af en FOA-fagforening.
 • Lønmodtagernes Garantifond udbetaler efter aftale med dig lønnen til a-kassen, der herefter afregner med dig.

Undgå at miste den løn, du ellers har krav på

 • Du har pligt til at gå på arbejde, hvis kurator beder dig om at arbejde i op til 14 dage efter konkursen, mens kurator undersøger, om virksomheden kan videreføres af en anden ejer. En kurator er udpeget af skifteretten.

 • Hvis du bliver bedt om at møde på arbejde af kurator, skal du kontakte din FOA-fagforening, der vil sikre, at du får løn i perioden.

 • Hvis du holder dig væk, risikerer du at blive bortvist.

 • Bortvises du, kan du miste løn i opsigelsesperioden, som du ellers har krav på fra Lønmodtagernes Garantifond.

Du får en ny arbejdsgiver eller bliver fritstillet

 • Hvis kurator finder en ny ejer, kan der blive tale om, at du bliver såkaldt virksomhedsoverdraget. Det vil sige, at du beholder dit job på uændrede vilkår, men får en ny arbejdsgiver.

 • Findes der ikke en ny ejer, vil du blive fritstillet.

 

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.