Tryghedspuljen

Er du kommunalt eller regionalt ansat og bliver opsagt på grund af nedskæringer eller omstruktureringer, kan du søge om at få dækket udgifter på op til 20.000 kr. til kurser og kompetenceudvikling.

Opsiges du på grund af nedskæringer eller omstrukturering- og er du kommunalt eller regionalt ansat - kan det være en god idé at bruge den mulighed Tryghedspuljen giver for at få dækket udgifter til kompetenceudvikling, der kan gøre det lettere at få et nyt arbejde. Aktiviteterne, der dækkes af Tryghedspuljen, skal foregå i opsigelsesperioden, og du får frihed med løn mens aktiviteten foregår. Kontakt din tillidsrepræsentant. Tryghedspuljen kan kun bruges i forbindelse med nedskæringer eller omstruktureringer.

Hvem indgår aftalen

Aftale om forløb i opsigelsesperioden indgås mellem leder, medarbejder og tillidsrepræsentant. 

Når du skriver under på en aftale om et konkret forløb i en opsigelsesperiode, skriver du også under på, at aftalen er i overensstemmelse med reglerne for Tryghedspuljen. 

Læs mere om reglerne for ansatte i kommunerne 

Læs mere om reglerne for ansatte i regionerne 

Du kan altid søge sparring og rådgivning i din lokale FOA-fagforening inden du skriver under på aftalen.

Hvad kan man søge om penge til?

  • Kompetenceudvikling og efteruddannelser
  • Karrieresparring, afklaring og vurdering af kompetencer
  • Individuel rådgivning om personlige og arbejdsmæssige udfordringer.

Målet med forløbet er, at du forbedrer dine chancer for at blive ansat et andet sted.

Inspiration til kompetenceudvikling og efteruddannelse

Du kan, evt. sammen med din tillidsrepræsentant, finde inspiration til efteruddannelsesmuligheder her:

FEVU: Fællesudvalget for erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (Social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område)

https://sus-udd.dk/ (Tekniske serviceområde, rengøringsområdet samt vagt- og sikkerhedsområdet) 
 

Er du usikker på dit behov for efteruddannelse, er det en god ide at få lavet en individuel "realkompetencevurdering". Det kan du få  lavet på erhvervsskolerne.

Læs mere om kompetencevurderingen på Uddannelsesguiden


Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.