Tryghedspuljen

Er man kommunalt ansat og bliver opsagt på grund af nedskæringer eller omstruktureringer, kan man søge om at få dækket udgifter på op til 20.000 kr. til kurser og kompetenceudvikling.

Opsiges du på grund af nedskæringer eller omstrukturering- og er du kommunalt ansat - kan det være en god idé at bruge den mulighed Tryghedspuljen giver for at få dækket udgifter til kompetenceudvikling, der kan gøre det lettere at få et nyt arbejde. Aktiviteterne der dækkes af Tryghedspuljen skal foregå i opsigelsesperioden og du får frihed med løn mens aktiviteten foregår. Kontakt din tillidsrepræsentant. Tryghedspuljen kan kun bruges t i forbindelse med nedskæringer eller omstruktureringer.

Hvem indgår aftalen

Aftale om forløb i opsigelsesperioden indgås mellem leder, medarbejder og tillidsrepræsentant. 

Når du skriver under på en aftale om et konkret forløb i en opsigelsesperiode, skriver du også under på, at aftalen er i overensstemmelse med reglerne for Tryghedspuljen.

Læs mere om reglerne på Tryghedspuljen.dk

Du kan altid søge sparring og rådgivning i din lokale FOA-afdeling inden du skriver under på aftalen.

Hvad kan man søge om penge til?

  • Kompetenceudvikling og efteruddannelser
  • Karrieresparring, afklaring og vurdering af kompetencer
  • Individuel rådgivning om personlige og arbejdsmæssige udfordringer.
Målet med forløbet er, at din kollega forbedrer sine chancer for at blive ansat et andet sted.

Inspiration til kompetenceudvikling og efteruddannelse

I kan sammen finde inspiration til efteruddannelsesmuligheder her:

www.efteruddannelse.dk

www.epos-amu.dk/uddannelser (Social og sundhedsområdet samt det pædagogiske område)

www.sus-udd.dk/uddannelser (Tekniske serviceområde, rengøringsområdet samt vagt- og sikkerhedsområdet) 

Er du usikker på dit behov for efteruddannelse, er det en god ide, at få lavet en individuel "realkompetencevurdering". Det kan du få  lavet på erhvervsskolerne.

Læs mere om kompetencevurderingen på Uddannelsesguiden