Tjenstlig samtale

Bliver du indkaldt til en tjenstlig samtale, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening. Du kan være eller føle dig truet af fyring, når du indkaldes til en tjenstlig samtale. Derfor skal en række formelle krav være i orden:

  • Du har ret til på forhånd at få at vide, hvad mødet handler om. Det kan være i form af en skriftlig dagsorden inden samtalen.

  • Du skal have tid til at forberede dig inden mødet, så du kan genopfriske hændelserne, der har ført til den tjenstlige samtale.

  • Du har ret til at få en bisidder med til mødet. Det kan være din tillidsrepræsentant.

  • Du har ret til efter mødet at få tid til sammen med din tillidsrepræsentant at overveje og drøfte det, der blev sagt.

  • Du har ret til at få ført dine synspunkter ind i referatet med dine egne ord.

 

Bliv medlem af FOA

Er du truet af opsigelse har du en stærk fagforening i ryggen, der kan hjælpe med rådgivning eller deltage i din tjenstlige samtale, hvis du ønsker det. Er du opsagt, tjekker vi om alle regler er overholdt og hjælper dig til en erstatning, hvis du er uretmæssigt fyret. Og melder du dig ind i FOAs A-kasse, kan vi hurtigt hjælpe dig i job igen.