Tjenstlig samtale

Bliver du indkaldt til en tjenstlig samtale, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening. Du kan være eller føle dig truet af fyring, når du indkaldes til en tjenstlig samtale. Derfor skal en række formelle krav være i orden:

  • Du har ret til på forhånd at få at vide, hvad mødet handler om. Det kan være i form af en skriftlig dagsorden inden samtalen.

  • Du skal have tid til at forberede dig inden mødet, så du kan genopfriske hændelserne, der har ført til den tjenstlige samtale.

  • Du har ret til at få en bisidder med til mødet. Det kan være din tillidsrepræsentant.

  • Du har ret til efter mødet at få tid til sammen med din tillidsrepræsentant at overveje og drøfte det, der blev sagt.

  • Du har ret til at få ført dine synspunkter ind i referatet med dine egne ord.