Tidsbegrænset ansættelse

Hvis du får en tidsbegrænset ansættelse, skal der være en saglig begrundelse for, at jobbet er en tidsbegrænset stilling frem for en fastansættelse.

Hvis du ansættes i en tidsbegrænset stilling, ved du allerede fra begyndelsen, hvornår ansættelsen slutter. Det kan også være, at ansættelsen slutter, når en bestemt begivenhed indtræffer, for eksempel at din ansættelse slutter, når en kollega vender tilbage fra orlov.

  • Du har krav på en saglig og objektiv begrundelse for, at stillingen, du er blevet tilbudt, skal være tidsbegrænset og ikke en fastansættelse. Det kan være, at:

    - Du ansættes som vikar for en medarbejder, der er på barselsorlov, uddannelsesorlov eller sygeorlov.

    - Du ansættes i en ny stilling i en begrænset periode, hvor arbejdspladsen har fået tilført ekstra ressourcer.

 

  • Det er ikke en saglig og objektiv begrundelse, at:

     - Din arbejdsgiver er usikker på, hvor stort behovet for medarbejdere er på længere sigt.

  • Du kan godt acceptere en forlæggelse eller ansættes i flere tidsbegrænsede ansættelser efter hinanden, så længe der er en saglig begrundelse for det.

  • Som ansat i en tidsbegrænset ansættelse har du krav på de samme goder som de fastansatte på din arbejdsplads, så længe du er ansat.