Tidsbegrænset ansættelse

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, er det et krav, at det fremgår tydeligt af din ansættelseskontrakt, hvornår ansættelsesforholdet ophører. Eksempelvis kan det fremgå, at ansættelsen ophører på en nærmere angivet dato, eller når en medarbejder er tilbage fra barselsorlov. Dit ansættelsesforhold ophører uden yderligere varsel på den angivne dato, eller når den pågældende medarbejder vender tilbage på arbejdspladsen.

Er du omfattet af en offentlig overenskomst, er den tidsbegrænsede ansættelse reguleret af Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Som ansat i en tidsbegrænset ansættelse har du de samme rettigheder som dine fastansatte kollegaer.

Der kan være særlige bestemmelser i din overenskomst, der supplerer bestemmelserne i rammeaftalen – herunder bestemmelser, der gør, at man ikke må ansætte tidsbegrænset ved nyansættelse. Det er derfor en god idé at kontakte din lokale FOA-afdeling, inden du indgår en aftale om tidsbegrænset ansættelse, for at høre, hvad du skal være særlig opmærksom på i din situation.

Find din lokale FOA-afdeling

Find din FOA-overenskomst

Er du ikke omfattet af en offentlig overenskomst, er den tidsbegrænset ansættelse reguleret af Lov om tidsbegrænset ansættelse.

Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

Der stilles særlige krav, hvis din arbejdsgiver ønsker at forlænge din tidsbegrænsede ansættelse. Arbejdsgiver kan alene forlænge en tidsbegrænset ansættelse, hvis der foreligger en saglig begrundelse for forlængelsen.

En saglig begrundelse, for at forlænge en tidsbegrænset stilling, kan eksempelvis være, at den medarbejder, du vikarierer for, forlænger sin orlov. Det kan også være, at arbejdsgivers behov for at forlænge din ansættelser skyldes, at en anden medarbejder er fraværende. Eksempelvis hvis en anden kollega skal på orlov eller er syg i en periode.

Det bemærkes, at det ikke er en saglig begrundelse, at din arbejdsgiver er usikker på, hvor stort behovet for medarbejdere er på længere sigt.

Kontakt din lokale FOA-afdeling, hvis du er i tvivl, om der foreligger en saglig begrundelse.

Find din lokale FOA-afdeling

Bliv medlem af FOA

FOA hjælper allerede ved din lønindplacering med at sikre, at du får den rette løn ud fra dine kompetencer og erfaringer. Vi kigger også gerne din kontrakt igennem før, du underskriver den. Skal du ansættes på særlige ansættelsesvilkår fx som timelønnet, kan vi også rådgive dig herom.