Regler for prøvetid og opsigelse i prøvetid

Hvis du ansættes med prøvetid, gælder der særlige regler. Der er fastsat en maksimal varighed af prøvetiden, og der er et kortere varsel for opsigelse.

Din arbejdsgiver har pligt til at få dig godt i gang med jobbet – også når du ansættes med prøvetid. I en prøvetid gælder der kortere opsigelsesvarsel end de sædvanlige, fordi formålet med prøvetid er, at du og din arbejdsgiver får mulighed for at se hinanden an.

For prøvetid gælder følgende: 

  • Prøvetid skal være udtrykkeligt aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, og aftalen skal fremgå af dit ansættelsesbevis. 
  • En prøvetid med det kortere opsigelsesvarsel kan højst vare 3 måneder.
  • I prøvetiden kan du selv sige op med dags varsel (fra dag til dag), og din arbejdsgiver kan opsige dig med 14 dages varsel. 
  • Der kan aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage, hvilket f.eks. er helt almindeligt på det offentlige område.
  • Hvis du selv siger op i din prøvetid, gælder A-kassens regler om selvforskyldt ledighed og karantæne som udgangspunkt. HUSK derfor altid at søge rådgivning i din a-kasse, hvis du overvejer at sige op i prøvetiden. 

Find din a-kasse

Undgå at blive opsagt i din prøvetid 

Du har krav på en fair chance for at lære din nye arbejdsplads og dine opgaver at kende. Brug dine muligheder for at mindske risikoen for at blive opsagt i prøvetiden. 

  • Din arbejdsgiver har pligt til at hjælpe dig godt i gang med jobbet og løbende fortælle dig, hvordan det går. Dette kan foregå ved en prøvetidssamtale. Hvis din leder ikke indkalder dig til en prøvetidssamtale, så bed om samtalen selv, inden prøvetiden udløber. 
  • Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening i prøvetiden, hvis du er tvivl om, hvorvidt du gør dit arbejde godt nok, om du er godt nok klædt på til at udføre jobbet eller fornemmer, at din leder ikke er tilfreds.
  • Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du bliver opsagt i prøveperioden, så vi kan sikre os, at du har fået en fair chance for at komme godt i gang med jobbet.

Bliv medlem af FOA

FOA hjælper allerede ved din lønindplacering med at sikre, at du får den rette løn ud fra dine kompetencer og erfaringer. Vi kigger også gerne din kontrakt igennem før, du underskriver den. Skal du ansættes på særlige ansættelsesvilkår fx som timelønnet, kan vi også rådgive dig herom.