Prøvetid

Hvis du ansættes med prøvetid gælder der særlige regler for opsigelse. Prøvetid kan maksimalt vare 3 måneder.

Din arbejdsgiver har pligt til at få dig godt i gang med jobbet – også når du ansættes med prøvetid. Så hvis du accepterer en prøveperiode, så bed selv om en prøvetidssamtale med din leder efter en måneds tid, hvis du ikke allerede er blevet inviteret til en.
  • Prøvetid kan højst løbe over 3 måneder.

  • Hvis I aftaler prøvetid, skal det fremgå af dit ansættelsesbevis.

  • I prøvetiden kan der aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

  • Du kan selv sige op i prøvetiden fra dag til dag, hvis I ikke har aftalt andet. 

 

Du har krav på en fair chance – undgå opsigelse i din prøvetid

  • Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening i prøvetiden, hvis du er tvivl, om du gør dit arbejde godt nok, er godt nok klædt på til at udføre jobbet eller fornemmer, at din leder ikke er tilfreds.

  • Din arbejdsgiver skal løbende fortælle dig, hvordan det går. Hvis din leder ikke har indkaldt dig til en prøvetidssamtale, så bed om samtalen selv, inden prøvetiden udløber.

  • Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du bliver opsagt i prøveperioden, så vi kan sikre os, at du har fået en fair chance for at komme godt i gang med jobbet.