Få din ansættelseskontrakt tjekket, inden du skriver under

Er min kontrakt god nok?

Du har krav på at få et ansættelsesbevis, når du er offentligt ansat. Det gælder også, hvis du er ansat i et tidsbegrænset job. Du skal have modtaget din ansættelseskontrakt, inden der er gået en måned fra tiltrædelsesdatoen. Hvis du er ansat hos en privat arbejdsgiver, har du ret til et ansættelsesbevis, når du arbejder i mere end 8 timer om ugen i mindst en måned. Dette gælder også, selv om du er ansat som timelønnet.

Husk!

Få kontrakten tjekket, inden du skriver under
Der skal være 10 faste punkter i dit ansættelsesbevis. Punkterne sikrer, at alle vigtige aftaler og vilkår er skrevet ned, når du får fast eller tidsbegrænset job.
Se, hvad din kontrakt skal indeholde
Arbejdsstedet er vigtigt
Sørg for at dit arbejdssted fremgår tydeligt, hvis din arbejdsgiver beskæftiger medarbejdere på mange forskellige adresser.
Du skal have kontrakten efter senest 1 måned
Hvis du ikke får et fyldestgørende ansættelsesbevis, inden der er gået 1 måned, kan du have krav på en godtgørelse, hvis du er privatansat.
Hvis du bliver ansat som timelønnet

Du har i udgangspunktet ikke krav på en ansættelseskontrakt, hvis du er ansat som timelønnet.

Læs mere om ansat som timelønnet
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
  • Krav til ansættelsesbevis

    Dit ansættelsesbevis skal mindst indeholde 10 punkter, som sikrer, at du får aftaler om løn, vilkår, arbejdstid og alle de andre vigtige aftaler om din ansættelse skrevet ned.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Hvem står som arbejdsgiver?
Stemmer jobbeskrivelsen?
Stemmer arbejdstiden?
Har den ansatte nogle individuelle vilkår?
Hvem står som arbejdsgiver?
Stemmer jobbeskrivelsen?
Stemmer arbejdstiden?
Har den ansatte nogle individuelle vilkår?