Er min kontrakt god nok?

Du har krav på at få et ansættelsesbevis, når du er offentligt ansat. Det gælder også, hvis du er ansat i et tidsbegrænset job. Du skal have modtaget din ansættelseskontrakt, inden der er gået en måned fra tiltrædelsesdatoen. Hvis du er ansat hos en privat arbejdsgiver, har du ret til et ansættelsesbevis, når du arbejder i mere end 8 timer om ugen i mindst en måned. Dette gælder også, selv om du er ansat som timelønnet.

Husk hvis du får nyt job!

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Bliv medlem af FOA

FOA hjælper allerede ved din lønindplacering med at sikre, at du får den rette løn ud fra dine kompetencer og erfaringer. Vi kigger også gerne din kontrakt igennem før, du underskriver den. Skal du ansættes på særlige ansættelsesvilkår fx som timelønnet, kan vi også rådgive dig herom.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Hvem står som arbejdsgiver?
Stemmer jobbeskrivelsen?
Stemmer arbejdstiden?
Har den ansatte nogle individuelle vilkår?
Hvem står som arbejdsgiver?
Stemmer jobbeskrivelsen?
Stemmer arbejdstiden?
Har den ansatte nogle individuelle vilkår?