Krav til ansættelseskontrakt

Der er krav om, at din ansættelseskontrakt eller dit ansættelsesbevis skal indeholde en række punkter for at sikre, at alle vigtige aftaler om dine arbejdsforhold og -vilkår er skrevet ned.

Din ansættelseskontrakt eller ansættelsesbevis skal indeholde:

 1. Dit og din arbejdsgivers navne og adresser.

 2. Arbejdsstedets beliggenhed. Hvis du ikke har et fast arbejdssted, skal der stå, at du er beskæftiget på forskellige adresser. Hovedsædet eller arbejdsgiverens adresse skal også stå i brevet. Der kan også stå, at du er ansat i en kommune, region, i staten eller en privat virksomhed med foreløbig tjeneste på en bestemt adresse.

 3. Stillingsbetegnelse eller beskrivelse af arbejdet (titel, rang, stilling eller jobkategori).

 4. Startdato for, hvornår du begynder i jobbet.

 5. Slutdato, hvis ansættelsesforholdet er midlertidigt eller tidsbegrænset.

  Læs mere om tidsbegrænset og midlertidig ansættelse

 6. Aftaler om løn under ferie.

 7. Opsigelsesvarsel.

 8. Løn. Herunder grundløn, tillæg, pensionsbidrag mv. og hvornår den udbetales.

 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

 10. Henvisning til overenskomster eller andre aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.

Aftaler om sygdom og barsel

 • Udover de 10 lovbestemte punkter bør der være henvisninger i dit ansættelsesbevis til hvilken lovgivning, fællesaftale eller relevant overenskomst, der gælder for dig, hvis du bliver syg eller skal på barsel.

 • Hvis du er ansat hos en privat arbejdsgiver, kan du under visse betingelser blive opsagt med en måneds varsel, hvis du har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder, men kun hvis det står i dit ansættelsesbevis.

Prøvetid

Hvis I aftaler prøvetid, skal det stå udtrykkeligt i ansættelsesbevis. 

Læs mere om prøvetid

Husk også særlige aftaler 

 • Få det skrevet ned, hvis du har fået udleveret en personalehåndbog.

 • Hvis du har indgået aftaler, for eksempel om særlige mødetider, er det en god ide at få det medtaget i ansættelsesbeviset, så du har aftalen på skrift.

 • Hvis du ikke har haft en særlig aftale skrevet ned, kan der henvises til praksis. Det vil sige, at hvis du for eksempel i en årrække ikke har haft aftenarbejde, så kan din arbejdsgiver ikke forvente, at du arbejder om aftenen uden at varsle det først. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du oplever, at din arbejdsgiver ønsker at annullere en aftale, du ikke har fået på skrift i dit ansættelsesbevis.

Love mm.

Ansættelsesbevisloven § 2 

Du skal have ansættelsesbeviset inden en måned

Kontakt din tillidsvalgte eller lokale FOA-fagforening, hvis du ikke har modtaget et ansættelsesbevis, når du har været i jobbet i en måned. Hvis du er privat ansat, skal du skrive til din arbejdsgiver, hvis du mangler ansættelsesbevis, eller hvis ansættelsesbeviset er forkert. Hvis din arbejdsgiver ikke reagerer på din skriftlige henvendelse, kan du være berettiget til en godtgørelse. 

 

Bliv medlem af FOA

FOA hjælper allerede ved din lønindplacering med at sikre, at du får den rette løn ud fra dine kompetencer og erfaringer. Vi kigger også gerne din kontrakt igennem før, du underskriver den. Skal du ansættes på særlige ansættelsesvilkår fx som timelønnet, kan vi også rådgive dig herom.