Medlemsfordele: Det kan vi hjælpe dig med i FOA Randers

Som medlem af FOA Randers får du en række mærkbare medlemsfordele.

Hver eneste dag gør medlemmerne af FOA en forskel for fællesskabets børn, unge, ældre, syge, raske, svage og stærke. Det arbejde fortjener at blive anerkendt og belønnet.

Derfor arbejder vi i FOA på at berige vores medlemmers liv med medlemsfordele. Fordele der giver dig en stærk hånd i dit arbejdsliv, råd til fornøjelser i ferie og fritid og en udstrakt hånd, hvis tingene ikke går som planlagt i dit arbejds- eller privatliv.

I FOA Randers tilbyder vi desuden en række medlemsarrangementer, ligesom vi udsender nyhedsbreve med nyheder og information om aktuelle medlemstilbud.

 

Begravelseshjælp
FOA Randers udbetaler begravelseshjælp, når et medlem afgår ved døden.
Medlemmer, der overflyttes til andre organisationer, melder sig ud eller slettes på grund af restance til afdelingen, mister retten til begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen ydes med det af afdelingsbestyrelsen fastsatte beløb - Beløbet andrager pt. 2000,00 kr.

Som udgangspunkt bliver beløbet udbetalt via bedemanden.

Ved anmeldelse af dødsfald skal dødsattest forevises.

Såfremt dødsfaldet skyldes epidemi, krig eller lignende, kan ovenstående ydelse nedsættes eller helt annulleres.

Der er mulighed for ved begravelser eller bisættelser, at afdelingen stiller vores fane til rådighed. Såfremt dette ønskes, skal der tages kontakt til afdelingen. 

 

Tjek på løn og økonomi

Tjek på løn og økonomi

Juridisk hjælp

Juridisk hjælp

Faglig udvikling

Faglig udvikling

Godt arbejdsliv

Godt arbejdsliv

Overenskomst og politisk kraft

Overenskomst og politisk kraft

Stærk partner tæt på arbejdet

Stærk partner tæt på arbejdet

Rabatter og oplevelser

Rabatter og oplevelser

Job og uddannelse

FOA Randers hjælper også medlemmer og arbejdsgivere ved jobformidling og jobrotationsforløb.

Arrangementer