Når du bliver ansat for første gang, er det vigtigt, at du får tjekket din aftale om løn og ansættelsesvilkår

Mit første job

Når du bliver ansat for første gang, er det vigtigt, at du får tjekket din aftale om løn og ansættelsesvilkår. Du kan nemlig godt stille lønkrav, selvom det er dit første job i faget. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på din nye arbejdsplads, så få din lokale FOA-fagforening til at tjekke eller forhandle din aftale om løn, inden du skriver under på ansættelsesbeviset.

Husk!

1
Fortæl, hvad du i øvrigt kan
Selvom det er dit første job i faget, kan du have erfaringer eller kompetencer fra tidligere, der kan give dig en højere løn.
2
Snyd ikke dig selv for lokale løntillæg
Der kan være lokale lønaftaler, du går glip af, hvis du ikke kontakter din nye tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.
3
Måske kan du få indbetalt pension fra første dag
Hvis du har været månedslønnet tidligere, har du måske krav på indbetaling til pension fra første dag. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.
4
Gå ikke ned i løn, hvis du har erfaring
Stil krav om, at du kommer til at tjene mere end før, hvis du har uddannet dig og derfor ansættes med ny jobtitel, men allerede har erfaring fra samme fagområde.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Grundløn

  Din grundløn får du for det, man forventer af en nyuddannet.
 • Funktionsløn

  Du kan få såkaldt funktionsløn, hvis du pålægges opgaver og ansvar udover det, man normalt forventer af en medarbejder i samme jobtype som dig på din arbejdsplads.
 • Kvalifikationsløn

  Du har ret til kvalifikationsløn for erfaring eller anciennitet i jobbet. Derudover kan du få eller forhandle dig til kvalifikationsløn for kompetencer, du har tilegnet dig for eksempel gennem kurser og uddannelse.
 • Tillæg for overarbejde og skæve tidspunkter

  Du har ret til tillæg, når du har overarbejde og arbejder på skæve tidspunkter, og når dine planlagte vagter ændres.
 • Erfaringsdato eller anciennitetsdato

  Det er din erfaringsdato eller anciennitet, der afgør, hvornår du er berettiget til kvalifikationsløn, der udbetales på baggrund af din erfaring eller anciennitet. Derfor risikerer du at gå glip af den kvalifikationsløn, du er berettiget til, hvis der er fejl.
 • Pension

  Du har ret til at få indbetalt til pension, når du er fastansat med månedsløn. Hvis du er timelønsansat, gælder der særlige regler. Pensionen indbetales som en procentdel af din løn.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Løn som elev

  Din overenskomstfastsatte løn afhænger af, om du er elev eller voksenelev.

  • Elevløn består udelukkende af en grundløn, der stiger efter det første år under uddannelse.
  • Løn for voksenelever er som udgangspunkt din overenskomsts grundløn plus et eventuelt grundlønstillæg.
  • Du har ikke pligt til at påtage dig overarbejde, og der er faste regler for, hvor meget du må arbejde på skæve tidspunkter.
  • Betaling for arbejde på skæve tidspunkter er inkluderet i elevlønnen, derfor får du som udgangspunkt ingen, men du kan bede om en forhandling af individuelle tillæg. Spørg din tillidsrepræsentant på praktikstedet.
  • Du kan se din elevløn eller voksenelevløn i kroner og ører i din overenskomst. Er du elev i en privat virksomhed følger du KL’s elevlønninger.

 • Løn under barsel

  Hvis du holder barsel eller forældreorlov med løn, har du også ret til alle dine sædvanlige tillæg. Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn under din barsel eller forældreorlov, tjekker vi din lønseddel for dig. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

  Læs mere om løn under barsel og forældreorlov

 • Løn under ferie

  Hvis du er fastansat på månedsløn, får du løn eller feriegodtgørelse under ferien. Hvis du har ret til ferie med løn, har du ret til dine sædvanlige tillæg under ferie. Hvis du er timelønnet, får du feriegodtgørelse via dit feriekort. Er du ny i jobbet, afhænger lønnen under ferie af, hvad du har optjent året før. Du kan altid få FOA til at tjekke din lønseddel, hvis du er tvivl om, du får den rigtige løn under ferie. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

  Læs mere om løn under ferie og feriegodtgørelse

 • Løn under sygdom

  Som fastansat eller tidsbegrænset ansat med overenskomst har du ret til løn, mens du er væk fra dit arbejde på grund af sygdom. Hvis du er timelønsansat, har du måske ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg. Som privatansat på timeløn har du i visse tilfælde ret til løn under sygdom. Det afhænger af din overenskomst.

  Læs mere om løn under sygdom

  Læs mere om dine rettigheder som langtidssyg

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

 

Vælg overenskomst:

1
Vær opmærksom i forbindelse med ansættelsen
2
Tal med din nye kollega om erfaringer og kompetencer
3
Vær opmærksom på lokale lønaftaler
4
Sørg for at lønaftalen bliver underskrevet
1
Vær opmærksom i forbindelse med ansættelsen
2
Tal med din nye kollega om erfaringer og kompetencer
3
Vær opmærksom på lokale lønaftaler
4
Sørg for at lønaftalen bliver underskrevet