Du kan få funktionsløn, hvis du påtager dig nyt ansvar

Jeg har fået nyt ansvar

Du bør have funktionsløn, hvis din arbejdsgiver pålægger dig nye opgaver eller et ansvarsområde, som man normalt ikke forventer af en medarbejder på din arbejdsplads. Funktionslønnen kan være aftalt i overenskomsten, men vil på offentlige arbejdspladser typisk være forhåndsaftalt lokalt med din arbejdsgiver. Hvis funktionslønnen ikke er forhåndsaftalt, kan den forhandles særligt for dig. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

Husk!

1
Særligt ansvar bør belønnes
Du bør have funktionsløn for opgaver og ansvar, man ikke forventer af medarbejder i samme jobtype som din.
2
Funktionsløn er ofte aftalt lokalt
Funktionsløn vil ofte være forhåndsaftalt lokalt med din arbejdsgiver, hvis du er ansat på en offentlig arbejdsplads.
3
Funktionsløn kan også aftales individuelt
Funktionsløn kan også forhandles særligt for dig, hvis den ikke er aftalt i overenskomsten eller en lokal forhåndsaftale.
4
Funktionslønnen får du, så længe du varetager opgaven
Funktionsløn bortfalder, hvis du efter en periode ikke længere varetager opgaven eller ansvaret, du har fået lønnen for.
Videreuddanner du dig fra sosu-hjælper til sosu-assistent?

Har du erfaring som social- og sundhedshjælper kan du risikere at gå ned i løn, hvis du videreuddanner dig.

Læs mere om videreuddannelse
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
  • Funktionsløn

    Du kan få såkaldt funktionsløn, hvis du pålægges opgaver og ansvar udover det, man normalt forventer af en medarbejder i samme jobtype som dig på din arbejdsplads.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Vær opmærksom på, hvad du kan tjekke
2
Få fat i de nødvendige oplysninger
3
Brug guiden til at gennemgå din kollegas lønseddel
4
Henvis til din lokale FOA-fagforening, hvis der er problemer
1
Vær opmærksom på, hvad du kan tjekke
2
Få fat i de nødvendige oplysninger
3
Brug guiden til at gennemgå din kollegas lønseddel
4
Henvis til din lokale FOA-fagforening, hvis der er problemer