Funktionsløn

Du kan få funktionsløn, hvis du pålægges nye opgaver eller et nyt ansvarsområde, som man ikke forventer af alle medarbejdere i samme stillingstype som dig.

  • Funktionslønnen i kroner og ører kan være aftalt i din overenskomst. 
  • På mange offentlige arbejdspladser er der lokale forhåndsaftaler om funktionsløn for specifikke funktioner. En sådan aftale er en del af lokallønnen.
  • Funktionsløn kan også forhandles særligt for dig som et individuelt tillæg.
  • Hvis du arbejder deltid, kan du dele funktionslønnen for en fuldtidsansat med 37 og gange med din ugentlige arbejdstid, medmindre I har aftalt andet.