Særligt til tillidsvalgte

Funktionsløn

Du kan få funktionsløn, hvis du pålægges nye opgaver eller et nyt ansvarsområde, som man ikke forventer af alle medarbejdere i samme stillingstype som dig.
 • Funktionslønnen i kroner og ører kan være aftalt i din overenskomst. 
 • På mange offentlige arbejdspladser er der lokale forhåndsaftaler om funktionsløn. En sådan aftale er en del af lokallønnen.
 • Funktionsløn kan også forhandles særligt for dig.
 • Hvis du arbejder deltid, kan du dele funktionslønnen for en fuldtidsansat med 37 og gange med din ugentlige arbejdstid, medmindre I har aftalt andet. 
 • Særligt for ansatte på offentlig overenskomst

  • I Lønmagasinet kan du se funktionslønnen i kroner og ører for opgaver og ansvar, der er aftalt i overenskomsten.
   Gå til siden med lønmagasiner.
  • Lokale forhåndsaftaler om funktionsløn kan din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening oplyse dig om.
  • Hvis din funktionsløn skal forhandles særligt for dig, kan du altid hente hjælp hos din tillidsrepræsentant eller i din lokale FOA-fagforening.
 • Særligt for ansatte på privat overenskomst

  • Du kan altid få hjælp til at forhandle funktionsløn hos din tillidsrepræsentant eller i din lokale FOA-fagforening. 
  • Hvis funktionsløn er aftalt i din overenskomst, kan du slå den op der. Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt finde din overenskomst. 
   Find din overenskomst.