Din løn forhandles via overenskomst, lokalt og individuelt

Jeg vil have mere i løn

FOA forhandler den største del af din løn centralt i overenskomsten, men der er også et råderum til lokale aftaler om løn, hvad enten du er privat eller offentligt ansat – i mindre omfang også til lønforhandlinger eller lønsamtaler kun for dig.

Husk!

1
Overenskomsten er det vigtigste
Den største del af din løn forhandles af FOA i overenskomsten, nemlig først og fremmest din grundløn og anciennitetstillæg eller kvalifikationsløn for erfaring.
2
Løndele kan være aftalt lokalt

Kvalifikationsløn og funktionsløn forhåndsaftales også lokalt, hvis du er ansat med offentlig overenskomst. Dette kaldes lokalløn.

3
Stil krav
Som offentligt ansat har du ret til at få forhandlet din løn mindst en gang om året. Rejs dit krav via din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening.
4
Bed om en lønforhandling
Som privat ansat har du ikke krav om løbende lønforhandlinger, men du kan bede om en lønsamtale, når som helst du mener, du har krav på mere i løn.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
  • Funktionsløn

    Du kan få såkaldt funktionsløn, hvis du pålægges opgaver og ansvar udover det, man normalt forventer af en medarbejder i samme jobtype som dig på din arbejdsplads.
  • Kvalifikationsløn

    Du har ret til kvalifikationsløn for erfaring eller anciennitet i jobbet. Derudover kan du få eller forhandle dig til kvalifikationsløn for kompetencer, du har tilegnet dig for eksempel gennem kurser og uddannelse.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Bed om en årlig lønforhandling
Sæt dig ind i procedurer og frister for forhandlingen
Få overblik over, hvad der er at forhandle om
Brug guiden som hjælp til forhandlingerne
Ingen opgavehjælp

Som udgangspunkt står medlemmerne selv for lønforhandling på private arbejdspladser.